overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  RSS  
Page 9 of 19 FirstFirst ... 5678910111213 ... LastLast
Results 161 to 180 of 378

Thread: [ [ เคสไอโฟน5 ] ] Ronin Wood Case ++ LUNATIK TAK-TIK ++ SECTOR5 ++ CLEAVE ++

 1. #161
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  Before you open your mouth to speak, think twice and chew your words carefully.
  The point is not to hold your peace,but to speak with discretion and prudence

  คำพูดจะหลุดจากปาก ต้องคิดให้ดีเสียก่อน ไม่ใช่ห้ามพูด แต่ต้องระมัดระวังคำพูด

 2. #162
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  Try to cultivate this attitude in life: if I can have what I want, that's good; if I can't, that's fine too. This will help us turn our sufferinginto joy, and live a happier life
  ใน ชีวิตประจำวัน ถ้าเราสามารถฝึกให้เป็นนิสัยว่า "ได้ก็ ดี" หรือ "ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร" ก็จะ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขได้ เราจะอยู่อย่างสบายใจ

 3. #163
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  To uplift our character, begin with cultivating peace in mind, body, family, and activity
  สี่สุข : สุขใจ สุขกาย สุขบ้าน และสุขงาน
  สุขใจทำให้กายเป็นสุข บ้านก็จะมีความสุข การงานก็จะเป็นสุขไปด้วย

 4. #164
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  In dealing with your heart's desire,ask yourself these questions: Do I need it, or do I want it? Can I acquire it? Should I acquire it?
  เมื่ออยากรู้ความรู้สึกของจิต ว่าต้องการสิ่งใด ก็ต้องถามตนเองว่า : จำเป็น ต้องได้ อยากได้ สามารถที่จะได้ สมควรที่จะได้หรือไม่

 5. #165
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  To get along with others, we must feel grateful for events that help us grow, feel thankful for hances to hone ourselves, reform ourselves through the Dharma, and inspire others through exemplary behavior.
  ความรู้สึก สี่ประการ ที่ควรมี : ขอบพระคุณ ขอบใจ ซาบซึ้ง ตื้นตัน

 6. #166
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  When faced with any difficulty of life, resolve it by following these four steps: face it, accept it, deal with it, and then let it go
  สี่พฤติกรรมกับปัญหา : เผชิญปัญหา ยอมรับปัญหา แก้ไขปัญหา วางปัญหา

 7. #167
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  To increase our blessings we need to recognize blessings, cherish blessings, nurture blessings, and sow the seeds of blessings
  สี่ พฤติกรรม กับบุญกุศล :สำนึกในบุญที่มีอยู่ ถนอมบุญ บำรุงบุญ และ สร้างบุญใหม่

 8. #168
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  Pursue only what you can and should acquire. Never pursue what you can't and shouldn't acquire
  สิ่งที่ควรได้ถึงจะรับ สิ่งที่ไม่ควรได้จะไม่รับเด็ดขาด

 9. #169
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  Gratitude can make us grow, and the resolve to return favors can help us succeed
  การรู้จักสำนึกคุณ ทำให้เราพัฒนาได้ การรู้จักตอบแทนบุญคุณ ทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้

 10. #170
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  Feel thankful for the chances to hone ourselves : both good and ill fortune are our benefactors.
  ขอบคุณ ที่มีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นโอกาสดีหรือไม่ดี ถือว่าเป็นบุญทั้งนั้น

 11. #171
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  When good things happen, we should rejoice in, praise, encourage, and then learn from them in modesty.
  เมื่อ สบโอกาสดี ต้องยินดีชื่นชม สร้าง กำลังใจ และถ่อมตน เรียนรู้จากสิ่งดีนี้

 12. #172
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  To criticize less and praise more is a good way to avoid creating negative karma of speech
  วิจารณ์ ให้น้อยลง ชื่นชม ให้มากขึ้น จะได้ไม่สร้าง "กรรม" ทางคำพูด

 13. #173
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  An ordinary mind is a mind of utmost freedom and unsurpassed joy.
  การทำจิตเป็นปกติ จะรู้สึกอิสระ และเป็นจิตใจ ที่มีความสุข

 14. #174
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  A solid step forward speaks louder than a hundred empty, fair words.
  เดินทีละย่างก้าว ด้วยความตั้งใจ ดีกว่าพูดคำหรูๆร้อยคำ หรือสร้างวิมานในอากาศ

 15. #175
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  The more weaknesses you discover in yourself, the faster you will develop, and the more self-confident you will be
  รู้จุดอ่อนของตนเองยิ่งมาก ก็จะพัฒนาเร็วขึ้น และ เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

 16. #176
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  Keep your ears and eyes wide open, but mouth tight shut; be quick with your hands and legs, but slow to spend
  ฟังและดูให้มาก แต่พูดให้น้อย มือไม้ต้องเร็ว เวลาใช้จ่ายเงินต้องช้า

 17. #177
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  Only after encounters with hardships will one be roused to vigorous diligence
  ต่อเมือประสบความทุกข์ยากลำบากเท่านั้น ถึงจะมีใจพัฒนา ต่อสู้ชีวิตอย่างจริงจัง

 18. #178
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  Be a down-to-earth person with a broad mind; be a sure hand with piercing foresight
  ต้องเป็นคน ติดดิน ใจกว้าง ทำงานการต้องหนักแน่น และมีวิสัยทัศน์ยาวไกล

 19. #179
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  Be busy without being disorganized, and weary without being dispirited.
  งานมากแต่ไม่ยุ่งเหยิง เหนื่อยแต่ไม่ล้า

 20. #180
  OverclockZone Member เคสเทพ's Avatar
  Join Date
  29 Dec 2010
  Location
  www.CASEinw.com

  Default

  Be busy but happy, and tired but joyful
  อยู่อย่างมีความสุข เหนื่อยด้วยความยินดี

Page 9 of 19 FirstFirst ... 5678910111213 ... LastLast


Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •