อย่าแปลกใจถ้ากระทู้ตัวเองหาย

โพสกระทู้ซ้ำซ้อน
โพสผิดกฏ
ใส่ ****
โพสผิดหมวด
ขายตรง หาเงินทางเนต MLM
อะไรประมาณนี้ ตอนนี้ ไม่ย้าย ไม่เตือน ลบอย่างเดียว ใครพบเห็นเห็นกรุณาแจ้งด้วยครับ
________________________________________________________________________

ปัจจุบันเวปฯ ได้มีการขยายตัวรองรับจำนวนผู้ใช้ และประเภทสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น

เพื่อความเป็นระเบียบทางเวปฯ จึงเปิดห้องต่างๆ ตามประเภทสินค้าต่างๆ รวมทั้งกฎของเวป ซึ่งได้แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของห้องในแต่ละห้องที่ละเอียดขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย

แต่ยังมีสมาชิกบางท่านที่ได้ทำการฝ่าฝืนกฎดังกล่าว โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎ ด้วยการขายสินค้าที่ไม่ถูกห้องแต่อาศัยการพ่วงเข้าไปในสินค้าหลักของห้อง เช่น ขายการ์ดจอแต่พ่วงฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น

ซึ่งทางเวปฯ ได้จัดเตรียมห้องดังกล่าวไว้แล้ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การโพสต์ทั้ง 2 ห้องที่มี่การพ่วง หรือโพสต์ผิด โดยเจตนา

ทางเวปฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาลงโทษสมาชิกที่ทำผิดกฎดังกล่าว โดยการระงับสถานะสมาชิกตามพฤติการณ์ ซึ่งมีโทษตั้งแต่

7 วัน
15 วัน
30 วัน
และ ระงับสถานะสมาชิกถาวร

หรือ ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามทีมงานได้ครับ

ทีมงาน Overclockzone