PDA

View Full Version : [Food] สวนหินพุหางนาคกันครับwinza778
28 May 2012, 16:03:15
สานหินธรรมชาติ


สวนหินธรรมชาติพุทธสถานเชิงนิเวศ พบสวนหินธรรมชาติดึกดำบรรพ์อายุไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านปี

ในพื้นที่อุทยานพุทธสถานประวัติศาสตร์เมืองโบราณอู่ทอง ตามเส้นทางรอยบุญไหว้พระออมบุญ 5 ขุนเขา เมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทอง หรืออีกนามหนึ่งว่า 5 ขุนเขาปุษยคีรี ซึ่งแปลว่า ขุนเขาแห่งดอกไม้ มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นสวนหินธรรมชาติที่สันนิษฐานว่าเกิดจากลาวาปล่องภูเขาไฟที่ปะทุ กระจัดกระจายทั่วพื้นที่ เมื่อลาวาเย็นตัวลง กลายเป็นภูผา ถูกสายน้ำสายลมกัดเกาเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ ดูแล้วสวยงามแปลกตา มีทั้งรูปหัวใจ บัลลังก์ รูปแผนที่ประเทศไทย แนวกำแพงหิน รูปเรือรบ ฯลฯ สวนหินสลับซับซ้อนงดงาม ตามธรรมชาติ ปกคลุมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ มีพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ เช่น ปรงอายุพันๆปี พุทป่า จันขาว จันแดง สวนสลัดได และพืชสมุนไพรต่างๆ เป็น Unseen Destination and Unseen Tree และมหัศจรรย์ต้นไม้ ขึ้นอยู่บนหิน นับเป็นสวนหินธรรมชาติที่สวยงามมากที่สุดของภาคกลาง และเป็นสวนหินลาวาธรรมชาติ ที่อยู่กลางใจเมืองอู่ทอง และไม่ไกลจากตัวเมืองสุพรรณบุรี ระยะทาง 30 กิโลเมตรการเดินทางมาเยี่ยมชมสะดวกมาก เป็นเส้นทางที่ไม่ลำบากจนเกินไป เหมาะสมสำหรับจัดกิจกรรม Walk Rally หากท่านเดินทางมาถึงอู่ทอง ผ่านวงเวียนหอนาฬิกาเลี้ยวซ้ายทางที่มาวัดเขาพระศรีสรรเพชญราม ตรงไปที่วัดเพื่อไปนมัสการหลวงพ่อสังฆ์พระศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองอู่ทอง เพื่อเป็นการขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขา ที่จะไปเยี่ยมชมสวนหินธรรมชาติ หลังจากนั้นให้ขับรถออกจากวัดเขาพระศรีสรรเพชญรามออกมาประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาไปทางเดียวกับทางเขาวัดเขาทำเทียม แวะสักการะเจดีย์เก่าบนยอดเขาวัดเขาทำเทียม ชมพระอุโบสถโบราณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยการนำเที่ยวชมของแพะแสนรู้ เจ้าบุญรอด บุญหลง บุญล้น และเจ้าฝาแฝดน้องเล็กบุญเหลือกับบุญมี ครอบครัวสี่ขาของเจ้าบุญรอด แพะที่รอดชีวิตจากรถที่นำไปโรงฆ่าสัตว์ หลังจากนั้นก็ขับรถมาเรื่อยๆประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านบริเวณอุทยานพุทธสถาน ทวารวดีอู่ทอง บริเวณที่กำลังจะสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก และผ่านสันเขื่อนกั้นน้ำ ขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงสำนักปฏิบัติธรรม พุหางนาค และอีกเส้นทางหนึ่งออกจากวัดเขาพระศรีสรรเพชญรามออกมาประมาณ 800 เมตร เลี้ยวขวาไปทางเดียวกับทางเข้าวัดเขาทำเทียมประมาณ 300 เมตร เลี้ยวขวาตรงแยกไร่ครูประดิษฐ์ ติดกับร้านอาหารลาบเป็ดอุดร ขับตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงสำนักปฏิบัติธรรมพุหางนาค


สวนหินธรรมชาติอยู่ในบริเวณเนื้อที่ของสำนักปฏิบัติธรรมพุหางนาคประมาณ 50 ไร่ เส้นทางเชื่อมต่อกันกับวัดเขาถ้ำเสือซึ่งยังไม่ได้สำรวจเส้นทางอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งในอนาคตจะเปิดสำรวจเพื่อทำเส้นทางเชื่อมต่อกันระหว่างสำนักปฏิบัติธรรมพุหางนาค วัดเขาทำเทียม และวัดถ้ำเสือ เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติสวนหินพุทธสถานทวารวดี อู่ทองเชิงนิเวศแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจ เป็นร่องรอยการเผยแพร่พุทธศาสนาโบราณทวารวดีเมื่อ 2500 ปี ที่พระโสณเถระ พระอุตตระเถระ อัญเชิญพระธรรมคำสอนของพุทธองค์มาเผยแพร่ในแดนดินถิ่นสยามเป็นครั้งแรก จากร่องรอยของโบราณสถาน โบราณวัตถุ สันนิษฐานได้ว่าสวนหินธรรมชาติแห่งนี้เป็นเส้นทางบุญที่พระอริยสงฆ์ธุดงค์ ผ่านเชื่อมต่อกันในเขตพุทธสถานทวารวดีอู่ทองเชิงนิเวศ เมืองพุทธสถานโบราณอู่ทองในปัจจุบัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 6030 , 0 3553 5789 , 0 3553 6189

VDOพุหางนาคคับhttp://www.youtube.com/watch?v=g4gV89pR_G0