PDA

View Full Version : [Food] ทริปเก๋ ๆกับ ไร่องุ่นโดน ๆ @ ซิลเวอร์เลคpraaatith
13 Jul 2012, 18:07:27
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค


http://img.painaidii.com/images/20120429_6_1335710167_745624.jpg
(http://www.painaidii.com/business/135750/photo/10/lang/th/)

http://img.painaidii.com/images/20120429_6_1335710167_580914.jpg (http://www.painaidii.com/business/135750/photo/9/lang/th/)

ไร่องุ่นธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศดีกลางขุนเขา อีกทั้งต้นไม้และดอกไม้นานาชนิด เหมาะแก่

การพักผ่อนหย่อนใจ และถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง ถ้าต้องการผลิตภัณฑ์จากองุ่นก็มีให้เลือกซิ้อหาได้

ที่ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค รายละเอียดเพิ่มเติม ซิลเวอร์เลค (http://www.painaidii.com/business/135750/photo/10/lang/th/)