PDA

View Full Version : [Sell] ขายเคส Security Lock สำหรับไอพอด วีดีโอและโฟโต้Pages : [1] 2

DULJAE
30 Apr 2013, 18:28:59
ขายเคส Security Lock สำหรับไอพอด วีดีโอและโฟโต้
(ไอพอดคลาสสิกน่าจะใส่ได้เพราะขนาดเท่ากับตัววีดีโอ)
เป็นเคสล๊อกสายสลิง แบบตั้งรหัสเอง
ไว้ล๊อกกับโต๊ะ เก้าอี้ กระเป๋า หรือตามตามต้องการ
ในแพ๊กเกจมาพร้อม คู่มือ และแผ่นรองเพื่อปรับเปลี่ยนตามขนาดไอพอดท่าน
เพื่อใส่ได้ทั้งตัวหนาและตัวบางราคา 330 บาท ค่าส่งลงทะเบียน 40 บาท

ติดต่อ 080 280 1679 ดุลครับ
--------------

หากต้องการชมสินค้าอื่น รบกวนไปที่ Facebook
http://www.facebook.com/About.mp3.ipod


http://upic.me/i/8u/2013-04-3008.31.30.jpg
http://upic.me/i/u9/2013-04-3008.31.45.jpg
http://upic.me/i/cp/2013-04-3008.32.14.jpg
http://upic.me/i/p0/2013-04-3008.32.44.jpg
http://upic.me/i/oq/2013-04-3008.34.23.jpg
http://upic.me/i/ps/2013-04-3008.34.44.jpg
http://upic.me/i/tu/2013-04-3008.35.39.jpg
http://upic.me/i/i7/2013-04-3008.36.24.jpg
http://upic.me/i/cu/2013-04-3008.36.49.jpg
http://upic.me/i/6b/2013-04-3008.37.12.jpg
http://upic.me/i/un/2013-04-3008.38.05.jpg
http://upic.me/i/f8/2013-04-3008.39.02.jpg
http://upic.me/i/61/2013-04-3008.40.52.jpg
http://upic.me/i/17/2013-04-3008.41.03.jpg

DULJAE
1 May 2013, 07:36:23
ดัันครับ

DULJAE
1 May 2013, 18:50:27
ดันครับ

DULJAE
2 May 2013, 09:11:07
ดันครับ

DULJAE
2 May 2013, 17:08:43
ดันครับ

DULJAE
3 May 2013, 10:08:17
ดันครับ

DULJAE
3 May 2013, 19:42:00
ดันครับ

DULJAE
4 May 2013, 10:04:11
ดันครับ

DULJAE
4 May 2013, 15:47:47
ดันครับ

DULJAE
5 May 2013, 10:25:21
ดันครับ

DULJAE
6 May 2013, 19:44:25
ดันครับ

DULJAE
7 May 2013, 10:23:39
ดันครับ

DULJAE
8 May 2013, 10:00:17
ดันครับ

DULJAE
10 May 2013, 14:38:19
ดันครับ

DULJAE
10 May 2013, 18:19:12
ดันครับ

------------
หากต้องการชมสินค้าอื่น รบกวนไปที่ Facebook
http://www.facebook.com/About.mp3.ipod

DULJAE
11 May 2013, 10:50:48
ดันครับ

DULJAE
11 May 2013, 17:51:14
ดันครับ

------------
หากต้องการชมสินค้าอื่น รบกวนไปที่ Facebook
http://www.facebook.com/About.mp3.ipod

DULJAE
12 May 2013, 13:45:16
ดันครับ

------------
หากต้องการชมสินค้าอื่น รบกวนไปที่ Facebook
http://www.facebook.com/About.mp3.ipod

DULJAE
13 May 2013, 10:50:20
ดันครับ

DULJAE
14 May 2013, 09:33:03
ดันครับ

------------
หากต้องการชมสินค้าอื่น รบกวนไปที่ Facebook
http://www.facebook.com/About.mp3.ipod