PDA

View Full Version : [Travel] เที่ยวบ้านเพื่อนเยือน 3 วิถีชุมชนtumhip23
24 Feb 2015, 18:03:19
3 ชุมชนน่าเที่ยวของเมืองไทย ชุมชนเกาะกลาง จ.กระบี่, ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย

และชุมชนบ้านบางพลับ จ.สมุทรสงคราม ออกไปสัมผัส แล้วจะรู้ว่าเมืองไทย ยังมีชุมชนน่ารักๆ ให้ไปท่องเที่ยวอีกเยอะ

แล้วจะรออะไรอยู่ มาพบกับอีก 1 แคมเปญดีๆ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3152512