PDA

View Full Version : [Other] ปลูกผักหวานป่าอย่างไร? ให้โตไวและทนแล้ง..ต้องเข้ามาดูk0004
27 May 2015, 10:30:59
เป็นวีดีโอแนะนำวิธีการปลูกผักหวานป่าให้โตไวและทนแล้ง สามารถเก็บกินหรือขายได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ในแบบฉบับที่ผมได้ทดลองปลูกจริงๆ เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์จึงได้จัดทำเป็นวีดีโอแนะนำเก็บไว้ใน Chanel YouTube ของตัวเองและได้นำออกเผยแพร่เป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกผักหวานป่าไว้กินหรือจะปลูกในเชิงธุรกิจก็ได้นะครับ

ต้องที่นี่เลย..Click Here (https://www.youtube.com/watch?v=oykDt05Hg3w)

http://image.free.in.th/v/2013/id/150527102838.jpg (http://picture.in.th/id/15d61122815343712e487fc9339eae28)