PDA

View Full Version : [Sell] >>>>> ขายจอย PS4 <<<<<wedday
8 May 2017, 12:08:15
ขายจอย PS4 สภาพดี
.................
มีแต่จอย
ไม่มีกล่อง
ไม่มีสายชาร์จ
ด้านหลังป้ายโลโก้ SONY มีลอยถลอกตามการใช้งาน ซึ่งไม่มีผลต่อการเล่นแต่อย่างใด
ขายแล้วครับ ขอขอบคุณ เวป OCZ
ส่งของทาง BTS สถานีรถไฟฟ้า
ไม่รับจอง ขายให้เฉพาะคนที่พร้อมในราคาที่ตั้งก่อนเท่านั้น

38686773868676

wedday
10 May 2017, 22:44:27
สอบถามได้
สภาพดีๆ

wedday
15 May 2017, 15:45:41
ดัน

wedday
16 May 2017, 20:16:11
up

wedday
18 May 2017, 01:09:36
ปรับราคา

wedday
21 May 2017, 19:32:27
ดัน