PDA

View Full Version : [รับสมัครงาน] Online Marketing Agency คำตอบของคำถามเรื่องการทำการตลาดออนไลน์kubarnaza
4 Jul 2017, 16:03:41
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความรวดเร็วและสะดวกสบาย สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่ง PC ตั้งโต๊ะ ทำให้อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล ไปจนถึงการทำการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) (https://www.nipa.co.th/) หมายถึง การทำการตลาด หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบ Social Media จำพวก โฆษณา Google (https://www.nipa.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2GoogleAdwords),โฆษณา Facebook (https://www.nipa.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2Facebook),โฆษณา Line,โฆษณา Instagram (http://instagram.nipa.co.th/) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้สินค้าหรือบริการนั้นเป็นที่รู้จัก ซึ่งข้อดีของการทำ Digital Marketing (https://www.nipa.co.th/) นอกจากจะช่วยขยายขอบเขตกิจการของผู้ประกอบการธุรกิจได้เร็วแล้ว ยังช่วยขยายฐานลูกค้าได้ไว ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายหันมาให้ความสนใจกับการทำการตลาดออนไลน์ (https://www.nipa.co.th/)เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งในความเป็นจริง หากผู้ประกอบการมีทักษะทางด้านการตลาดออนไลน์ (https://www.nipa.co.th/) รู้จักการเลือกใช้เครื่องมือสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้ประกอบการสามารถวางแผนและจัดทำกลยุทธ์เพื่อการโฆษณาและขายได้ด้วยตนเอง แต่ในทางตรงข้ามกัน หากผู้ประกอบการกำลังสับสนว่าควรเลือกใช้กลยุทธ์แบบไหน ช่องทางโฆษณาทางใด การจ้าง Online Marketing Agency (http://jobs.nipa.co.th/) ก็เป็นอีกคำตอบที่จะช่วยจัดการกับปัญหาเหล่านั้น

เพราะ Online Marketing Agency (http://jobs.nipa.co.th/) คือ องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ (https://www.nipa.co.th/) ตัวช่วยในการวิเคราะห์สถิติ ที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำและดูแลโฆษณา เหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งและธุรกิจที่ต้องการเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) หรือการมีส่วนร่วม (Engagement) ได้ในทันที โดยประเภทของ Online Marketing Agency (http://jobs.nipa.co.th/) ที่นิยมพบเห็นได้ในปัจจุบัน สามารถจำแนกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ

Online Marketing Agency (http://jobs.nipa.co.th/) ขนาดใหญ่ สามารถให้บริการผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างได้ ตั้งแต่การวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อวางแผนในการทำโฆษณาให้ตอบโจทย์ในแต่ละสินค้าบริการ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ ทางการตลาดแก่เจ้าของกิจการ ช่วยวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำโฆษณาเพื่อควบคุมงบประมาณ ติดตามและรายงานผลระหว่างการโฆษณา ไปตลอดจนออกแบบและสร้างสรรค์แบนเนอร์ต่างๆ ในการทำโฆษณาให้มีคุณภาพและน่าสนใจ เพราะเอเจนซี่การตลาดขนาดใหญ่นี้มักจะมีบุคคลากรแบบครบวงจร อาทิ ทีมงาน Salesforce Administration Analyst (http://jobs.nipa.co.th/), ทีมงาน Digital Strategic Planner (http://jobs.nipa.co.th/), ทีมงาน Digital Marketing Specialist (http://jobs.nipa.co.th/), ทีมงาน Graphic Designer (http://jobs.nipa.co.th/), ทีมงาน Content Marketing (http://jobs.nipa.co.th/) ฯลฯ

Online Marketing Agency (http://jobs.nipa.co.th/) ขนาดกลาง แม้จะไม่มีบุคคลากรมากเทียบเท่า แต่ข้อดีของเอเจนซี่รูปแบบนี้คือจะมีความเชี่ยวชาญทาง Creative ทำโฆษณา และ Social Media ดูแลการตลาดผ่านสื่อ จำพวก โฆษณา Facebook (https://www.nipa.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2Facebook),โฆษณา Line,โฆษณา Instagram (http://instagram.nipa.co.th/) แบบเฉพาะทาง

Online Marketing PR Agency (http://jobs.nipa.co.th/) กลุ่มเอเจนซี่ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ พัฒนามาจาก PR เอเจนซี่ โดยเน้นไปเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ในยุคดิจิทัล รวมไปถึงดูแลความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับแฟนๆ หรือ ผู้มีอิทธิพลในโลกดิจิทัล เพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดีในระยะยาว (Cr. Positioningmag)

Online Marketing Agency (http://jobs.nipa.co.th/) ที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ผลงานรูปภาพ เนื้อหา (Content) วิดีโอ และเว็บไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะ ส่วนมากไม่ได้รับงานจากลูกค้าโดยตรง แต่มักจะรับงานต่อมาจากเอเจนซี่ขนาดใหญ่และเอเจนซี่ขนาดกลาง

โดยเหตุผลที่ผู้ประกอบการควรใช้บริการ Online Marketing Agency (http://jobs.nipa.co.th/) ก็เพราะเอเจนซี่เหล่านี้มักมีความเชี่ยวชาญในเฉพาะสายงาน เข้าใจกระแสทางการตลาด สามารถจับมาประยุกต์ใช้กับการวางกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือ Online Marketing Agency (http://jobs.nipa.co.th/) จะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับ Online Marketing (https://www.nipa.co.th) ทั้งในแง่ความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ และข้อมูลคู่แข่งทางธุรกิจของคุณ ให้คุณเรียนรู้และศึกษาได้สมัครงาน Online Marketing Agency (http://jobs.nipa.co.th/)