PDA

View Full Version : [Sell] Pre Order Royce Nama Tokyo Banana Yoku Moku ขนมลูกเจี๊ยบ และขนมญี่ปุ่นหรือสินค้าอื่นๆPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

taothedog
16 Mar 2012, 10:24:56
Preoder Lot 41 สั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิดรับออเดอร์ 10 มีนาคม - 24 มีนาคม 55
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ถ้าออเดอร์เต็มแล้ว ทางร้านขอปิดรับออเดอร์ก่อนวันที่แจ้งไว้จ้า

สินค้าพร้อมส่งคะ
ทาโร่งาดำถุงใหญ่หนัก 180 กรัม อร่อยมากคะ พร้อมส่ง 2 ห่อ
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 530 บาท
ซื้อ 2 ห่อ ราคาห่อละ 500 บาท

ข้าวโพดรสชาเขียว อร่อยมากคะแนะนำเลยคะ ราคา 580 บาท พร้อมส่ง 1 ห่อ

taothedog
16 Mar 2012, 14:00:25
Preoder Lot 41 สั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิดรับออเดอร์ 10 มีนาคม - 24 มีนาคม 55
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ถ้าออเดอร์เต็มแล้ว ทางร้านขอปิดรับออเดอร์ก่อนวันที่แจ้งไว้จ้า

สินค้าพร้อมส่งคะ
ทาโร่งาดำถุงใหญ่หนัก 180 กรัม อร่อยมากคะ พร้อมส่ง 2 ห่อ
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 530 บาท
ซื้อ 2 ห่อ ราคาห่อละ 500 บาท

ข้าวโพดรสชาเขียว อร่อยมากคะแนะนำเลยคะ ราคา 580 บาท พร้อมส่ง 1 ห่อ

taothedog
16 Mar 2012, 21:20:12
Preoder Lot 41 สั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิดรับออเดอร์ 10 มีนาคม - 24 มีนาคม 55
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ถ้าออเดอร์เต็มแล้ว ทางร้านขอปิดรับออเดอร์ก่อนวันที่แจ้งไว้จ้า

สินค้าพร้อมส่งคะ
ทาโร่งาดำถุงใหญ่หนัก 180 กรัม อร่อยมากคะ พร้อมส่ง 2 ห่อ
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 530 บาท
ซื้อ 2 ห่อ ราคาห่อละ 500 บาท

ข้าวโพดรสชาเขียว อร่อยมากคะแนะนำเลยคะ ราคา 580 บาท พร้อมส่ง 1 ห่อ

taothedog
17 Mar 2012, 11:13:59
Preoder Lot 41 สั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิดรับออเดอร์ 10 มีนาคม - 24 มีนาคม 55
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ถ้าออเดอร์เต็มแล้ว ทางร้านขอปิดรับออเดอร์ก่อนวันที่แจ้งไว้จ้า

taothedog
17 Mar 2012, 20:19:14
Preoder Lot 41 สั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิดรับออเดอร์ 10 มีนาคม - 24 มีนาคม 55
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ถ้าออเดอร์เต็มแล้ว ทางร้านขอปิดรับออเดอร์ก่อนวันที่แจ้งไว้จ้า

taothedog
18 Mar 2012, 16:43:41
Preoder Lot 41 สั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิดรับออเดอร์ 10 มีนาคม - 24 มีนาคม 55
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ถ้าออเดอร์เต็มแล้ว ทางร้านขอปิดรับออเดอร์ก่อนวันที่แจ้งไว้จ้า

ออเดอร์ใกล้เต็มแล้วนะคะ

taothedog
19 Mar 2012, 10:45:41
Preoder Lot 41 สั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิดรับออเดอร์ 10 มีนาคม - 24 มีนาคม 55
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ถ้าออเดอร์เต็มแล้ว ทางร้านขอปิดรับออเดอร์ก่อนวันที่แจ้งไว้จ้า

ออเดอร์ใกล้เต็มแล้วนะคะ

taothedog
19 Mar 2012, 14:23:26
Preoder Lot 41 สั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิดรับออเดอร์ 10 มีนาคม - 24 มีนาคม 55
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ถ้าออเดอร์เต็มแล้ว ทางร้านขอปิดรับออเดอร์ก่อนวันที่แจ้งไว้จ้า

ออเดอร์ใกล้เต็มแล้วนะคะ

taothedog
19 Mar 2012, 21:43:39
Preoder Lot 41 สั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิดรับออเดอร์ 10 มีนาคม - 24 มีนาคม 55
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ถ้าออเดอร์เต็มแล้ว ทางร้านขอปิดรับออเดอร์ก่อนวันที่แจ้งไว้จ้า

ออเดอร์ใกล้เต็มแล้วนะคะ

taothedog
20 Mar 2012, 12:39:24
Preoder Lot 41 สั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิดรับออเดอร์ 10 มีนาคม - 24 มีนาคม 55
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ถ้าออเดอร์เต็มแล้ว ทางร้านขอปิดรับออเดอร์ก่อนวันที่แจ้งไว้จ้า

ออเดอร์ใกล้เต็มแล้วนะคะ

taothedog
20 Mar 2012, 14:51:08
ปิดรับออเดอร์แล้วนะคะ
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ลูกค้าที่พลาดรอดูสินค้าพร้อมส่งอีกทีนะคะ

taothedog
20 Mar 2012, 20:30:53
ปิดรับออเดอร์แล้วนะคะ
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ลูกค้าที่พลาดรอดูสินค้าพร้อมส่งอีกทีนะคะ

taothedog
21 Mar 2012, 14:31:55
ปิดรับออเดอร์แล้วนะคะ
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ลูกค้าที่พลาดรอดูสินค้าพร้อมส่งอีกทีนะคะ

taothedog
21 Mar 2012, 19:47:39
ปิดรับออเดอร์แล้วนะคะ
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ลูกค้าที่พลาดรอดูสินค้าพร้อมส่งอีกทีนะคะ

taothedog
22 Mar 2012, 10:37:27
ปิดรับออเดอร์แล้วนะคะ
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ลูกค้าที่พลาดรอดูสินค้าพร้อมส่งอีกทีนะคะ

สินค้าพร้อมส่งคะตอนนี้มี
ทาโร่งาดำถุงใหญ่หนัก 180 กรัม อร่อยมากคะ พร้อมส่ง 2 ห่อ
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 530 บาท
ซื้อ 2 ห่อ ราคาห่อละ 500 บาท

ข้าวโพดรสชาเขียว อร่อยมากคะแนะนำเลยคะ ราคา 580 บาท พร้อมส่ง 1 ห่อ

taothedog
22 Mar 2012, 21:12:12
ปิดรับออเดอร์แล้วนะคะ
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ลูกค้าที่พลาดรอดูสินค้าพร้อมส่งอีกทีนะคะ

สินค้าพร้อมส่งคะตอนนี้มี
ทาโร่งาดำถุงใหญ่หนัก 180 กรัม อร่อยมากคะ พร้อมส่ง 2 ห่อ
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 530 บาท
ซื้อ 2 ห่อ ราคาห่อละ 500 บาท

ข้าวโพดรสชาเขียว อร่อยมากคะแนะนำเลยคะ ราคา 580 บาท พร้อมส่ง 1 ห่อ

taothedog
23 Mar 2012, 14:43:57
ปิดรับออเดอร์แล้วนะคะ
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ลูกค้าที่พลาดรอดูสินค้าพร้อมส่งอีกทีนะคะ

สินค้าพร้อมส่งคะตอนนี้มี
ทาโร่งาดำถุงใหญ่หนัก 180 กรัม อร่อยมากคะ พร้อมส่ง 2 ห่อ
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 530 บาท
ซื้อ 2 ห่อ ราคาห่อละ 500 บาท

ข้าวโพดรสชาเขียว อร่อยมากคะแนะนำเลยคะ ราคา 580 บาท พร้อมส่ง 1 ห่อ

taothedog
24 Mar 2012, 10:51:03
ทาโร่งาดำถุงใหญ่หนัก 180 กรัม ราคา 580 บาท อร่อยมากคะ พร้อมส่ง 2 ห่อ
ทาโร่งาดำ 1 ห่อ ราคาห่อละ 580 บาท
ทาโร่งาดำ 2 ห่อ ราคาห่อละ 530 บาท
http://i841.photobucket.com/albums/zz331/taothedog/DSC04219.jpg
http://i841.photobucket.com/albums/zz331/taothedog/DSC04228.jpg


ข้าวโพดรสชาเขียว อร่อยมากคะแนะนำเลยคะ พร้อมส่ง 1 ห่อ
http://i841.photobucket.com/albums/zz331/taothedog/DSC04231.jpg
http://i841.photobucket.com/albums/zz331/taothedog/DSC04236.jpg

taothedog
24 Mar 2012, 20:22:30
ปิดรับออเดอร์แล้วนะคะ
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ลูกค้าที่พลาดรอดูสินค้าพร้อมส่งอีกทีนะคะ

สินค้าพร้อมส่งคะตอนนี้มี
ทาโร่งาดำถุงใหญ่หนัก 180 กรัม อร่อยมากคะ พร้อมส่ง 2 ห่อ
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 530 บาท
ซื้อ 2 ห่อ ราคาห่อละ 500 บาท

ข้าวโพดรสชาเขียว อร่อยมากคะแนะนำเลยคะ ราคา 580 บาท พร้อมส่ง 1 ห่อ

taothedog
25 Mar 2012, 13:53:41
ปิดรับออเดอร์แล้วนะคะ
นัดรับสินค้า 27 มีนาคม 55
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 55
ลูกค้าที่พลาดรอดูสินค้าพร้อมส่งอีกทีนะคะ

สินค้าพร้อมส่งคะตอนนี้มี
ทาโร่งาดำถุงใหญ่หนัก 180 กรัม อร่อยมากคะ พร้อมส่ง 2 ห่อ
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 530 บาท
ซื้อ 2 ห่อ ราคาห่อละ 500 บาท

ข้าวโพดรสชาเขียว อร่อยมากคะแนะนำเลยคะ ราคา 580 บาท พร้อมส่ง 1 ห่อ