การเลือกใช้งาน Server สำหรับผู้ที่ต้องการมี Server เป็นของตนเอง

เมื่อรู้ถึงเหตุผลที่ต้องมี Server เป็นของตัวเองแล้ว ต่อมาก็อยากจะแนะนำในการเลือกใช้งาน Server เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการใช้งาน Server ซึ่งส่วนใหญ่การใช้บริการเครื่องServer แบ่งเป็น 2แบบใหญ่ ดังนี้

1.บริการ Dedicated server

3142.jpg

เป็นลักษณะบริการเช่าใช้เครื่อง Server กับผู้ให้บริการต่างๆ เพียงแค่เราเลือก Package /รุ่นของServer ที่ต้องการ แล้วจ่ายเงิน เสร็จแล้วผู้ให้บริการจะทำการติดตั้งให้เราใช้งาน ตามระยะเวลาที่กำหนด และอาจมีบริการอื่นให้เพิ่ม เช่น ติดตั้งเว็บไซต์ ,ย้ายไฟล์เว็บไซต์จากที่เดิมมาให้ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
ข้อดี ก็คือเราไม่ต้องจัดซื้อ และติดตั้ง Server เอง
ข้อเสีย ก็คือเราไม่มีสิทธิ์ในตัว Server เพราะเครื่อง Server เป็นของผู้ให้บริการ ที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้าเท่านั้น

2.บริการ Co-Location

haft-rack.jpg

เป็นลักษณะบริการให้เช่าพื้นที่ในการวาง หรือติดตั้งเครื่อง Server ที่ InternetData Center (IDC)เท่านั้น ซึ่งลูกค้า หรือผู้ใช้บริการจะต้องซื้อเครื่อง Server มาเอง คือเราซื้อเครื่อง Server มาสมัครใช้บริการ Co-Location และนำเครื่อง Server ไปติดตั้งที่ IDC หากเราต้องการติดตั้ง หรือตั้งค่าเพิ่มเติม ก็ Remote desktop connection ไปที่ตัว Server เอง โดยที่ผู้ให้บริการ Co-Location จะไม่มายุ่งกับServer ของเรา เนื่องจากผู้บริการแค่ให้บริการเช่าที่ในการวาง Server บนระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
ข้อดี ก็คือเราจะทำอะไรกับเครื่อง Server ก็ได้ เพราะเครื่อง Server เป็นของเราเอง และสามารถนำ Server ไปใช้ที่อื่นต่อได้ หากเลิกใช้บริการนี้ไป
ข้อเสีย ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ Server เนื่องจากจะต้องทำเองทั้งหมด ทั้งติดตั้ง, บริหารจัดการ ,ดูแลเว็บไซต์ และแก้ไขปัญหาต่างๆของ Server อีกด้วย ซึ่งอาจต้องเสียเงินจ้างคนเพิ่ม เพื่อดูแลในส่วนตรงนี้