หากระทู้ขายของ เก่าๆยังไงครับ ไม่ได้มานาน เข้าไม่ถูกแล้ว