ท่านใดได้เล่นเกม scarface บ้างแล้ว ผมซื้อแผ่นกอบมาจากพันทิพแล้วลงเสร็จมันขึ้นคำ

แบบนี้ conflict with emulation sofware detected

please have a look at for further more detailed information


-----------------------ok----------------------------


ขึ้นคำแบบนี้ตอนสตาร์เข้าเกม ช่วยบอกด้วย