ผมเห็นมีทั้ง

Barracuda 7200.7
Barracuda 7200.7 Plus
Barracuda 7200.8
Barracuda 7200.9
Barracuda 7200.10

อยากทราบว่ามันต่างกันอย่างไรครับผม