Announcement

Collapse
No announcement yet.

คำถามความรู้คอมพิวเตอร์ทั่วไปใครรู้ช่วยที

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • คำถามความรู้คอมพิวเตอร์ทั่วไปใครรู้ช่วยที

  แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป
  1. ขั้วต่อเมาส์ (ชนิดกลม) ใช้สัญลักษณ์สีใด
  2. จากรูป เป็นขั้วต่อแบบใด
  3. จากรูป เป็นสัญลักษณ์ของอะไร
  4. “Pentium 4” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด
  5. “Athlon XP” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด
  6. AGP Slot เป็นช่องใส่อุปกรณ์ใด
  7. กลอง Digital มีซูม 2 แบบ คืออะไร
  8. Wi-Fi ในอาคารต่างๆ ที่มีจุดให้บริการ เราเรียกจุดให้บริการนั้นว่าอะไร
  9. BlueTooth คิดค้นโดยบริษัทใด
  10. ระยะ***งระหว่าง Pixel เรียกว่าอะไร
  11. โปรแกรมที่ใช้อ่านข้อความ แต่ไม่สามารถแก้ข้อความบนเว็บได้ คือโปรแกรมใด
  12. ปุ่มใดบนคีย์บอร์ดที่ต้องการกดเพื่อ Help
  13. ไฟล์สกุล .txt เป็นไฟล์ข้อมูลประเภทใด
  14. รูปนกเพนกวิน เป็นสัญลักษณ์ของระบบปฏิบัติการใด
  15. ข้อมูล 1 ไบต์ มีค่าเท่ากับกี่บิต
  16. ระบบปฏิบัติการใดที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เอื้ออาทร (ติดตั้งฟรี)
  17. Windows XP เวอร์ชั่นล่าสุด
  18. ระบบภาพสี RGB ประกอบด้วยสีอะไรบ้าง
  19. Firewall ทําหน้าที่ใดในระบบเครือข่าย
  20. รูปภาพที่นิยมแทรกในงานเอกสารจะเป็นรูปที่มีนามสกุล (File Format) อะไร
  21. โปรแกรมใดในชุด MS Office ที่ใช้สําหรับจัดการฐานข้อมูล
  22. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมเรียกว่าอะไร
  23. BlueTooth เป็นการสื่อสารแบบใด
  24. จุดบนจอภาพ LCD ที่เสีย เรียกว่าอะไร
  25. เทคโนโลยีที่ทําให้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา คืออะไร
  26. คีย์ลัดที่ใช้ปิดหน้าต่างใน Windows ที่ต้องกดร่วมกับAlt คือปุ่มใด
  27. คําสั่ง Undo ทําหน้าที่อะไร
  28. Combo Driver มีหน้าที่ทํางานอะไรได้บ้าง
  29. ตัวอักษร “F” จากปุ่ม F1-F12 มีความหมายว่าอย่างไร
  30. Firewire IEEE 1394 มีความเร็วในการส่งข้อมูลเท่าไร
  31. ไฟล์รูปภาพที่เก็บข้อมูลแบบ 8 บิต สามารถแสดงรายละเอียดได้กี่สี
  32. หน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลคอมพิวเตอร์
  33. Modem ส่งผ่านข้อมูลด้วยสื่อใด
  34. ระบบปฏิบัติการที่ใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อกับผู้ใช้เรียกว่าอะไร
  35. System Analyst (SA) ทําหน้าที่อะไร
  36. ปุ่ม Ctrl และ Esc เป็นการเรียก Function ใดในระบบปฏิบัติการ Windows
  37. หมายเลขประจําเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะไม่ซ้ำกันเรียกว่าอะไร
  38. ADSL ส่งข้อมูลโดยใช้สื่อใด
  39. E-Mail ตามบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานในภาษาไทย เรียกว่าอะไร
  40. DNS ทําหน้าที่อะไรในระบบอินเทอร์เน็ต
  41. ยกตัวอย่างโปรแกรม Anti-Virus มา 3 ตัว
  42. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่สามารถทํางานได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกัน เรียกว่าอะไร
  43. โปรแกรม Pladao Office ประกอบด้วยโปรแกรมย้อยใดบ้าง
  44. Freeware คืออะไร
  45. โปรแกรมแปลภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่อง เรียกว่าอะไร
  46. FAQs ที่อยูบนเว็บไซต์คืออะไร
  47. ATX Form Factor เป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์
  48. โปรแกรม Winzip ทําหน้าที่อะไร
  49. File System ของ Windows XP
  50. ข้อจํากัดของ IrDA คืออะไร
  51. G2C คือการให้บริการในรูปแบบใด
  52. การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่าอะไร
  53. มาตรฐานของ Wi-Fi Communication คือมาตรฐานใด
  54. Wi-Fi เป็นการบริการเชื่อต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใด
  55. Disk Defragmenter คืออะไร
  56. Software ที่แจกให้ทดลองใช้งานเพื่อทดสอบ เรามักเรียก Software ประเภทนี้ว่าอะไร
  57. Paperless Meeting คืออะไร
  58. Software แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
  59. Safe Mode ในระบบปฏิบัติการ Windows มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร
  60. การแบ่งพื้นที่ของ Hard Disk ออกเป็นหลายๆ ไดร์ฟ เพื่อจัดแบ่งพื้นที่ คือการทําอะไร
  61. การพัฒนาโปรแกรมแบบเปิดรหัสต้นแบบ เพื่อให้นักพัฒนาผู้อื่นสามารถนําไปพัฒนาต่อได้
  เป็นหลักการของ Software ประเภทใด
  62. โปรแกรมขนาดเล็ก ที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด หรือปรับปรุงการทํางานของ
  โปรแกรมหลักให้ดีขึ้น เรียกว่าอะไร
  63. TK Park คืออะไร อยู่ที่ไหน
  64. จงหาค่า A จาก Code ต่อไปนี้
  A := 10;
  B := 20;
  A := A+B;
  A: = A*(B+10-A);
  65. คา 26 ในระบบฐานสิบ มีค่าเท่าใด ในระบบเลขฐานสอง
  66. เงื่อนไขของคําสั่ง Do-While โปรแกรมจะทํางานใน Loop อย่างน้อยกี่ครั้ง
  67. ผู้เรียนจะติดต่อผู้สอนในระบบ Virtual Classroom ได้โดยทางใดบ้าง
  68. Virtual Classroom ใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
  69. “1 Sector” มีความจุข้อมูลเท่ากับกี่ไบต์
  70. Homepage คืออะไร
  71. จงบอกชื่อ Search Engine มา 3 เว็บไซต์
  72. Website คืออะไร
  73. โปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เรียกว่าอะไร
  74. ข้อดีของ Flash Memory
  75. ระบบปฏิบัติการใดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานที่ใกล้เคียง PDA
  76. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการแบ่งปันทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่มีจุดศูนย์กลาง คือระบบเครือข่ายแบบใด
  77. กฎหมายไอทีฉบับแรกที่มีการบังคับใช้ คือกฎหมายใด
  78. Streaming Media จะใช้ไฟล์ข้อมูลประเภทใด
  79. ประโยชน์ของอุปกรณ UPS
  80. หลักปฏิบัติในการตั้งรหัสผ่าน (Password) มีข้อความปฏิบัติอย่างไร
  81. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Palm
  82. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Pocket PC
  83. การป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง PDA สามารถทําได้โดยวิธีใดบ้าง
  84. อุปกรณ์ Input ที่เขียนผ่านทางจอภาพของ PDA ที่มีรูปร่างคล้ายปากกา เรียกว่าอะไร
  85. Port แบบ USB มีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใด
  86. USB 2.0 มีอัตราส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด
  87. Port USB สามารถต่อพ่วงกันได้สูงสุดกี่ตัว
  88. วิธีการเก็บภาพหน้าจอในขณะนั้น ทําอย่างไร
  89. ระบบปฏิบัติการ Windows มีฐานข้อมูลที่ใช้สําหรับเก็บค่า Configuration ทั้ง Software และHardware โดยจะเก็บไว้ที่ใด
  90. การกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล เป็นจุดเด่นของการจัดการระบบไฟล์แบบใด

 • #2
  ไม่้เห็นมีรูปเลย ..

  เอามาจากไหนครับ ขอดูหน่อย

  Comment


  • #3
   นึกถึงตอนกิ๊กเก่ามาให้ช่วยติววิชาคอมพื้นฐานก่อนสอบเลย

   Comment


   • #4
    ข้อสอบยาวเหยียดเลยแฮะ....

    Comment


    • #5
     1เขียว
     2.ps/2
     4.intel
     5.amd
     6.การ์ดจอ
     7.ซูมเลนส์/ซูมดิจิตอล
     8.hotspot
     9.หลายๆบริษัท erricson nokia ....
     10.dot
     11.Acrobat
     12.F1
     13.ข้อความ
     14.ลินุกซ์
     15.8 บิต
     16.ลินุกซ์
     17.XP SP2 เดาเอานะ
     18.แดง เขียว น้ำเงิน
     19.ระบบป้องกัน
     20.jpg
     21.access
     22.bug
     23.ไร้สาย
     24.dead pixel
     25.gprs/edge/wi-fi
     26.esc
     27.ย้อนกลับการกระทำที่แล้ว
     28.อ่าน cd/cd-rw dvd เขียน cd/cd-rw
     29.function
     30.ไม่รุ
     31.ไม่รุ
     32.บิท
     33.ไม่รุ
     34.ไม่รุ
     35.ไม่รุ
     36.start
     37.IMEI
     38.Digital
     39.จดหมายอิเล็กโทรนิก
     40.ไม่รุ
     41.Nod32 Mcafee norton
     42.Mutil-Tasking
     43.ไม่เคยใช้ แต่คงเหมือน office
     44.โปรแกรมที่สามารถใช้ฟรี ไม่ต้องเสียเงิน
     45.ไม่รุ
     46.วิธีการใช้
     47.เคส
     48.ย่อขนาดไฟล์
     49.งง คำถาม
     50.อุปกรณ์สองชิ้นต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน
     51.ไม่รุ
     52.E-learning
     53.ไม่รุอ่า
     54.ไร้สาย
     55.โปรแกรมจัดเรียงไฟล์ใน hdd
     56.Shareware
     57.การประชุมโดยไม่ใช้กระดาษ อิอิ
     58.ไม่รุโว้ย
     59.เข้าวินโดส์แบบฉุกเฉินที่สุด เหอๆ
     60.แบ่ง patition
     61.open source
     62.patch
     63.ประเทศไทยแน่นอน คงไม่เอาไว้นอน
     64.0
     65.ไม่รุ อยากรุไปเปิดเลข ม.1 แล้วจะ get เอง
     66.ไม่รุ กี่ครั้งก็ชั่งมัน เวียนหัวเมื่อไรมันก็เลิกเอแหละ
     67.internet มั้ง
     68.อินเตอร์เน็ต
     69.เหอๆ
     70.หน้าแรกของเว็บไซต์
     71.google yahoo ไม่รุ
     72.เว็บไซต์คือการเอา webpage หลายๆอันมารวมกัน
     73.wap
     74.ถึก
     75.ซิมเบียน window mobile
     76.ไม่รุ
     77.ไม่รุ
     78.ไม่รุ
     79.สำรองไฟฟ้า ป้องกันไฟกระชาก
     80.ทำยังไงก็ได้ให้คนอื่นเข้าไปในสิ่งที่ตั้งรหัสไม่ได้
     81.Palm OS
     82.Window mobile
     83.Touch screen ปุ่มต่างๆ
     84.สตายรัส <<เขียนไม่เป้นอ่า
     85.ใช้สาย
     87.ไม่รุ
     88.ใช้โปรแกรมหรือไม่ก้กเ prtscrn บน keyboard
     89.HDD
     90.NTFS

     กว่าจะตอบเสร็จ เหอๆ
     ยาวๆๆ

     Comment


     • #6
      โหความพยายามสูงจริง ยกนอ้วโป้งให้เลย อิอิ

      Comment


      • #7
       แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป
       1. ขั้วต่อเมาส์ (ชนิดกลม) ใช้สัญลักษณ์สีใด ม่วงช้ำเลือดช้ำหนอง
       2. จากรูป เป็นขั้วต่อแบบใด ไม่รู้ไม่เห็นรูป
       3. จากรูป เป็นสัญลักษณ์ของอะไร ก็ไม่รู้ ไม่เห็นรูป
       4. “Pentium 4” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด AMD
       5. “Athlon XP” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด INTEL
       6. AGP Slot เป็นช่องใส่อุปกรณ์ใด VGA มั้ง
       7. กลอง Digital มีซูม 2 แบบ คืออะไร OPTICAL DIGITAL ซูมใต้กระโปง
       8. Wi-Fi ในอาคารต่างๆ ที่มีจุดให้บริการ เราเรียกจุดให้บริการนั้นว่าอะไร เค้าเตอร์เซอร์วิท
       9. BlueTooth คิดค้นโดยบริษัทใด ไม่รู้
       10. ระยะ***งระหว่าง Pixel เรียกว่าอะไร จำไม่ได้แล้ว
       11. โปรแกรมที่ใช้อ่านข้อความ แต่ไม่สามารถแก้ข้อความบนเว็บได้ คือโปรแกรมใด อันนี้ก็ไม่รู้
       12. ปุ่มใดบนคีย์บอร์ดที่ต้องการกดเพื่อ Help อันนี้ไม่เคยใช้ครับ เพราะไม่ต้องช่วย
       13. ไฟล์สกุล .txt เป็นไฟล์ข้อมูลประเภทใด ไม่แน่ในไม่เก่งด้านนี้
       14. รูปนกเพนกวิน เป็นสัญลักษณ์ของระบบปฏิบัติการใด ลีนุก
       15. ข้อมูล 1 ไบต์ มีค่าเท่ากับกี่บิต เอาตามแบบเรียน หรือตาม OS มองเห็นละครับ
       16. ระบบปฏิบัติการใดที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เอื้ออาทร (ติดตั้งฟรี) ไม่รู้ครับ ไม่เคยซื้อ ส่งสัย XP มั้ง
       17. Windows XP เวอร์ชั่นล่าสุด ไม่รู้กลัวตอบไปแล้ว มันออกมาวันนี้เลยเดี่ยวไม่ล่าสุดจริงๆ
       18. ระบบภาพสี RGB ประกอบด้วยสีอะไรบ้าง ชื้อก็บอกอยู่แล้วครับ ม่วง ม่วงแก้ ม่วงเข้ม
       19. Firewall ทําหน้าที่ใดในระบบเครือข่าย ป้องกันต่างๆที่เราสั้งให้ป้องกัน
       20. รูปภาพที่นิยมแทรกในงานเอกสารจะเป็นรูปที่มีนามสกุล (File Format) อะไร ไม่รู้ครับ ผมใช้หลายรูปหลายนามสกุลครับ
       21. โปรแกรมใดในชุด MS Office ที่ใช้สําหรับจัดการฐานข้อมูล ไม่เคยใช้เลยครับ
       22. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมเรียกว่าอะไร บัค
       23. BlueTooth เป็นการสื่อสารแบบใด จะให้ตอบแบบใหนครับ
       24. จุดบนจอภาพ LCD ที่เสีย เรียกว่าอะไร พิคเซล
       25. เทคโนโลยีที่ทําให้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา คืออะไร ไม่มีใช้อะครับ
       26. คีย์ลัดที่ใช้ปิดหน้าต่างใน Windows ที่ต้องกดร่วมกับAlt คือปุ่มใด F4
       27. คําสั่ง Undo ทําหน้าที่อะไร คืนความหลังอันแสนหวาน
       28. Combo Driver มีหน้าที่ทํางานอะไรได้บ้าง อ่านDVD เขียน CDโป้
       29. ตัวอักษร “F” จากปุ่ม F1-F12 มีความหมายว่าอย่างไร ไม่รู้เลย
       30. Firewire IEEE 1394 มีความเร็วในการส่งข้อมูลเท่าไร ไม่รู้จำไม่ได้
       31. ไฟล์รูปภาพที่เก็บข้อมูลแบบ 8 บิต สามารถแสดงรายละเอียดได้กี่สี ก็ไม่รุ้อีก
       32. หน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลคอมพิวเตอร์ บิต มั้ง
       33. Modem ส่งผ่านข้อมูลด้วยสื่อใด ไม่รู้จะตอบไง
       34. ระบบปฏิบัติการที่ใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อกับผู้ใช้เรียกว่าอะไร ก็ไม่รู้อีก
       35. System Analyst (SA) ทําหน้าที่อะไร แปลตามตัว วิเคราะระบบ
       36. ปุ่ม Ctrl และ Esc เป็นการเรียก Function ใดในระบบปฏิบัติการ Windows ลองกดดูครับ
       37. หมายเลขประจําเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะไม่ซ้ำกันเรียกว่าอะไร ไม่รู้ครับ
       38. ADSL ส่งข้อมูลโดยใช้สื่อใด ไม่รู้อีกแล้ว
       39. E-Mail ตามบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานในภาษาไทย เรียกว่าอะไร จดหมาย อิเล็คทรอนิค ที่บ้านเรียก อีแมว
       40. DNS ทําหน้าที่อะไรในระบบอินเทอร์เน็ต ไม่รู้ ใช้เป็นอย่างเดียว
       41. ยกตัวอย่างโปรแกรม Anti-Virus มา 3 ตัว อิอิ
       42. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่สามารถทํางานได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกัน เรียกว่าอะไร คอมแสนรู้
       43. โปรแกรม Pladao Office ประกอบด้วยโปรแกรมย้อยใดบ้าง ไม่เคยใช้
       ที่เหลือพิมพ์ไม่ใหวแล้ว
       44. Freeware คืออะไร
       45. โปรแกรมแปลภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่อง เรียกว่าอะไร
       46. FAQs ที่อยูบนเว็บไซต์คืออะไร
       47. ATX Form Factor เป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์
       48. โปรแกรม Winzip ทําหน้าที่อะไร
       49. File System ของ Windows XP
       50. ข้อจํากัดของ IrDA คืออะไร
       51. G2C คือการให้บริการในรูปแบบใด
       52. การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่าอะไร
       53. มาตรฐานของ Wi-Fi Communication คือมาตรฐานใด
       54. Wi-Fi เป็นการบริการเชื่อต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใด
       55. Disk Defragmenter คืออะไร
       56. Software ที่แจกให้ทดลองใช้งานเพื่อทดสอบ เรามักเรียก Software ประเภทนี้ว่าอะไร
       57. Paperless Meeting คืออะไร
       58. Software แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
       59. Safe Mode ในระบบปฏิบัติการ Windows มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร
       60. การแบ่งพื้นที่ของ Hard Disk ออกเป็นหลายๆ ไดร์ฟ เพื่อจัดแบ่งพื้นที่ คือการทําอะไร
       61. การพัฒนาโปรแกรมแบบเปิดรหัสต้นแบบ เพื่อให้นักพัฒนาผู้อื่นสามารถนําไปพัฒนาต่อได้
       เป็นหลักการของ Software ประเภทใด
       62. โปรแกรมขนาดเล็ก ที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด หรือปรับปรุงการทํางานของ
       โปรแกรมหลักให้ดีขึ้น เรียกว่าอะไร
       63. TK Park คืออะไร อยู่ที่ไหน
       64. จงหาค่า A จาก Code ต่อไปนี้
       A := 10;
       B := 20;
       A := A+B;
       A: = A*(B+10-A);
       65. คา 26 ในระบบฐานสิบ มีค่าเท่าใด ในระบบเลขฐานสอง
       66. เงื่อนไขของคําสั่ง Do-While โปรแกรมจะทํางานใน Loop อย่างน้อยกี่ครั้ง
       67. ผู้เรียนจะติดต่อผู้สอนในระบบ Virtual Classroom ได้โดยทางใดบ้าง
       68. Virtual Classroom ใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
       69. “1 Sector” มีความจุข้อมูลเท่ากับกี่ไบต์
       70. Homepage คืออะไร
       71. จงบอกชื่อ Search Engine มา 3 เว็บไซต์
       72. Website คืออะไร
       73. โปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เรียกว่าอะไร
       74. ข้อดีของ Flash Memory
       75. ระบบปฏิบัติการใดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานที่ใกล้เคียง PDA
       76. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการแบ่งปันทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่มีจุดศูนย์กลาง คือระบบเครือข่ายแบบใด
       77. กฎหมายไอทีฉบับแรกที่มีการบังคับใช้ คือกฎหมายใด
       78. Streaming Media จะใช้ไฟล์ข้อมูลประเภทใด
       79. ประโยชน์ของอุปกรณ UPS
       80. หลักปฏิบัติในการตั้งรหัสผ่าน (Password) มีข้อความปฏิบัติอย่างไร
       81. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Palm
       82. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Pocket PC
       83. การป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง PDA สามารถทําได้โดยวิธีใดบ้าง
       84. อุปกรณ์ Input ที่เขียนผ่านทางจอภาพของ PDA ที่มีรูปร่างคล้ายปากกา เรียกว่าอะไร
       85. Port แบบ USB มีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใด
       86. USB 2.0 มีอัตราส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด
       87. Port USB สามารถต่อพ่วงกันได้สูงสุดกี่ตัว
       88. วิธีการเก็บภาพหน้าจอในขณะนั้น ทําอย่างไร
       89. ระบบปฏิบัติการ Windows มีฐานข้อมูลที่ใช้สําหรับเก็บค่า Configuration ทั้ง Software และHardware โดยจะเก็บไว้ที่ใด
       90. การกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล เป็นจุดเด่นของการจัดการระบบไฟล์แบบใด

       Comment


       • #8
        --"

        Comment


        • #9

         พี่ท่านหมดความพยายามซะแว้ว

         Comment


         • #10
          ความพยาพยามหมด กลางทาง เอิ๊กส์ๆ ถามมาได้

          Comment


          • #11
           คำตอบเป็นสีม่วงเชียว

           Comment


           • #12
            ตอนผมตอบ แทบอยากจะฆ่าคนถามอะคับ
            ถามเยอะจริงๆ

            Comment


            • #13
             ต่อจากคุณ wikorn เลยละกันอาจจะเสียมารยาทหน่อยต้องขออภัยล่วงหน้า คงไม่ว่ากันนะครับ

             แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป
             1. ขั้วต่อเมาส์ (ชนิดกลม) ใช้สัญลักษณ์สีใด ม่วงช้ำเลือดช้ำหนอง<<แก้เป็นสีเขียวนะครับ สีม่วงคีย์บอร์ด
             2. จากรูป เป็นขั้วต่อแบบใด ไม่รู้ไม่เห็นรูป
             3. จากรูป เป็นสัญลักษณ์ของอะไร ก็ไม่รู้ ไม่เห็นรูป
             4. “Pentium 4” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด AMD
             5. “Athlon XP” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด INTEL
             6. AGP Slot เป็นช่องใส่อุปกรณ์ใด VGA มั้ง
             7. กลอง Digital มีซูม 2 แบบ คืออะไร OPTICAL DIGITAL ซูมใต้กระโปง
             8. Wi-Fi ในอาคารต่างๆ ที่มีจุดให้บริการ เราเรียกจุดให้บริการนั้นว่าอะไร เค้าเตอร์เซอร์วิท << hotspot
             9. BlueTooth คิดค้นโดยบริษัทใด ไม่รู้<< รู้สึกจะไมโครซอฟ์ท
             10. ระยะ***งระหว่าง Pixel เรียกว่าอะไร จำไม่ได้แล้ว<< dot pitch
             11. โปรแกรมที่ใช้อ่านข้อความ แต่ไม่สามารถแก้ข้อความบนเว็บได้ คือโปรแกรมใด อันนี้ก็ไม่รู้<< เป็นคำถามที่แปลกมาก แต่น่าจะต้องตอบว่า internet explorer
             12. ปุ่มใดบนคีย์บอร์ดที่ต้องการกดเพื่อ Help อันนี้ไม่เคยใช้ครับ เพราะไม่ต้องช่วย << f1
             13. ไฟล์สกุล .txt เป็นไฟล์ข้อมูลประเภทใด ไม่แน่ในไม่เก่งด้านนี้<< ไฟล์ text
             14. รูปนกเพนกวิน เป็นสัญลักษณ์ของระบบปฏิบัติการใด ลีนุก
             15. ข้อมูล 1 ไบต์ มีค่าเท่ากับกี่บิต เอาตามแบบเรียน หรือตาม OS มองเห็นละครับ<< 8bit
             16. ระบบปฏิบัติการใดที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เอื้ออาทร (ติดตั้งฟรี) ไม่รู้ครับ ไม่เคยซื้อ ส่งสัย XP มั้ง<< windows XP starter edition มั้ง
             17. Windows XP เวอร์ชั่นล่าสุด ไม่รู้กลัวตอบไปแล้ว มันออกมาวันนี้เลยเดี่ยวไม่ล่าสุดจริงๆ << sp2 มั้ง แล้วแต่คนถาม
             18. ระบบภาพสี RGB ประกอบด้วยสีอะไรบ้าง ชื้อก็บอกอยู่แล้วครับ ม่วง ม่วงแก้ ม่วงเข้ม <<อันนี้ไม่กล้าแก้เห็นคุณwikorn แกชอบสีม่วงเป็นพิเศษ
             19. Firewall ทําหน้าที่ใดในระบบเครือข่าย ป้องกันต่างๆที่เราสั้งให้ป้องกัน << ป้องกันผู้บุกรุก ทางระบบเครือข่าย
             20. รูปภาพที่นิยมแทรกในงานเอกสารจะเป็นรูปที่มีนามสกุล (File Format) อะไร ไม่รู้ครับ ผมใช้หลายรูปหลายนามสกุลครับ<< gif jpg
             21. โปรแกรมใดในชุด MS Office ที่ใช้สําหรับจัดการฐานข้อมูล ไม่เคยใช้เลยครับ<< MS Access
             22. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมเรียกว่าอะไร บัค
             23. BlueTooth เป็นการสื่อสารแบบใด จะให้ตอบแบบใหนครับ <<คงอยากให้ตอบว่าไร้สาย
             24. จุดบนจอภาพ LCD ที่เสีย เรียกว่าอะไร พิคเซล <<dead pixel
             25. เทคโนโลยีที่ทําให้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา คืออะไร ไม่มีใช้อะครับ << อันนี้ไม่รู้ว่าต้องการคำตอบว่าไรถามกว้างมาก ตอบว่า edge gprs cdma ประมาณนี้
             26. คีย์ลัดที่ใช้ปิดหน้าต่างใน Windows ที่ต้องกดร่วมกับAlt คือปุ่มใด F4
             27. คําสั่ง Undo ทําหน้าที่อะไร คืนความหลังอันแสนหวาน << ย้อนไปก่อนหน้าการกระทำล่าสุด
             28. Combo Driver มีหน้าที่ทํางานอะไรได้บ้าง อ่านDVD เขียน CDโป้ << อ่านDVD เขียน CD
             29. ตัวอักษร “F” จากปุ่ม F1-F12 มีความหมายว่าอย่างไร ไม่รู้เลย << Function
             30. Firewire IEEE 1394 มีความเร็วในการส่งข้อมูลเท่าไร ไม่รู้จำไม่ได้ << 1394a = 400mbit/s ,1394b=800mbit/s
             31. ไฟล์รูปภาพที่เก็บข้อมูลแบบ 8 บิต สามารถแสดงรายละเอียดได้กี่สี ก็ไม่รุ้อีก << 2ยกกำลัง8 256สี
             32. หน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลคอมพิวเตอร์ บิต มั้ง
             33. Modem ส่งผ่านข้อมูลด้วยสื่อใด ไม่รู้จะตอบไง << ขึ้นอยู่กับว่าเป็นmodemอะไร modem ย่อมาจาก Modulation แปลงไป และDemodulation แปลงกลับ มีปัญญาใช้สื่ออะไรก็ใช้ตามใจเถอะ34. ระบบปฏิบัติการที่ใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อกับผู้ใช้เรียกว่าอะไร ก็ไม่รู้อีก << น่าจะ graphic user interface(GUI)
             35. System Analyst (SA) ทําหน้าที่อะไร แปลตามตัว วิเคราะระบบ
             36. ปุ่ม Ctrl และ Esc เป็นการเรียก Function ใดในระบบปฏิบัติการ Windows ลองกดดูครับ
             37. หมายเลขประจําเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะไม่ซ้ำกันเรียกว่าอะไร ไม่รู้ครับ<< imei
             38. ADSL ส่งข้อมูลโดยใช้สื่อใด ไม่รู้อีกแล้ว<< หนังสือพิมพ์
             39. E-Mail ตามบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานในภาษาไทย เรียกว่าอะไร จดหมาย อิเล็คทรอนิค ที่บ้านเรียก อีแมว
             40. DNS ทําหน้าที่อะไรในระบบอินเทอร์เน็ต ไม่รู้ ใช้เป็นอย่างเดียว<<แปล ชื่อให้เป็น ip
             41. ยกตัวอย่างโปรแกรม Anti-Virus มา 3 ตัว อิอิ
             42. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่สามารถทํางานได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกัน เรียกว่าอะไร คอมแสนรู้<<ถูกใจคำตอบนี้จัง multitasking
             43. โปรแกรม Pladao Office ประกอบด้วยโปรแกรมย้อยใดบ้าง ไม่เคยใช้
             ที่เหลือพิมพ์ไม่ใหวแล้ว << ย้อยยยยยยย
             โปรแกรมหลักๆ ของปลาดาว ออฟฟิศมีดังนี้
             1. Writer เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor) มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับ Microsoft Word
             2. Calc เป็นโปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับ Microsoft Excel
             3. Impress เป็นโปรแกรมนำเสนองาน (Presentation) มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับ Microsoft PowerPoint
             4. Draw เป็นโปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร์ (Drawing)
             5. Math เป็นโปรแกรมพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ (Equation)
             44. Freeware คืออะไร << ซอฟ์ทแวร์ที่ให้ใช้โดยไม่เสียตัง
             45. โปรแกรมแปลภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่อง เรียกว่าอะไร << compiler
             46. FAQs ที่อยูบนเว็บไซต์คืออะไร << frequently asked question คำถามที่ถามกันบ่อยขี้เกียจตอบทีละคน เลยเขียนไว้ให้อ่านกันซะก่อนจะได้ไม่ต้องถามไร้สาระ
             47. ATX Form Factor เป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ << mainboard และ case
             48. โปรแกรม Winzip ทําหน้าที่อะไร << zipบีบอัดข้อมูล
             49. File System ของ Windows XP <<นี่เป็นคำถามรึเปล่า คงจะถามถึง NTFS มั้ง
             50. ข้อจํากัดของ IrDA คืออะไร << ใช้แสงใช้ได้ในทิศทางตรงกันเท่านั้น ระยะทางใกล้ ความเร็วต่ำ
             51. G2C คือการให้บริการในรูปแบบใด<<(Government to Citizen)แบบภาครัฐสู่ประชาชน
             52. การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่าอะไร<< e-learning แปลอีกและ
             53. มาตรฐานของ Wi-Fi Communication คือมาตรฐานใด << IEEE802.11g มั้งที่ถามเนี่ย
             54. Wi-Fi เป็นการบริการเชื่อต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใด << แบบไร้สาย
             55. Disk Defragmenter คืออะไร << จัดเรียงข้อมูล
             56. Software ที่แจกให้ทดลองใช้งานเพื่อทดสอบ เรามักเรียก Software ประเภทนี้ว่าอะไร<< demo , trial
             57. Paperless Meeting คืออะไร <<คือการประชุมที่ไม่มีกระดาษ แหมข้อนี้แปลอังกฤษเป็นไทยท้าทายที่สุดตั้งแต่ถามมาเลย
             58. Software แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง << แบ่งตาม catagory อะไร แบ่งตามลำดับความเก่า แบ่งตามos แบ่งตามหมวดหมู่การใช้งาน แบ่งตามอะไรได้อีกหลายสิบอย่าง ไอ้คนถามเปิดหนังสือเล่มใหนก็เปิดตามมันละกันจะได้ตอบถูก
             59. Safe Mode ในระบบปฏิบัติการ Windows มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร << ผมเอาไว้แก้ปัญหาเวลาwindowsเกิดปัญหาbootไม่ขึ้นซึ่งเกิดจาก driver เป็นส่วนใหญ่คนอื่นเอาไว้ทำไรไม่รู้
             60. การแบ่งพื้นที่ของ Hard Disk ออกเป็นหลายๆ ไดร์ฟ เพื่อจัดแบ่งพื้นที่ คือการทําอะไร<< แบ่งpartition ถามให้แปลอีกและ
             61. การพัฒนาโปรแกรมแบบเปิดรหัสต้นแบบ เพื่อให้นักพัฒนาผู้อื่นสามารถนําไปพัฒนาต่อได้
             เป็นหลักการของ Software ประเภทใด<< แบบ"เปิดรหัสต้นแบบ"นั่นแหละ ถ้ายังผิดอีกแปลให้ก็ได้ open source ละกัน
             62. โปรแกรมขนาดเล็ก ที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด หรือปรับปรุงการทํางานของ
             โปรแกรมหลักให้ดีขึ้น เรียกว่าอะไร<<patch มั้งนะ
             63. TK Park คืออะไร อยู่ที่ไหน << ให้คนอื่นมาตอบให้ที
             64. จงหาค่า A จาก Code ต่อไปนี้
             A := 10;
             B := 20;
             A := A+B;
             A: = A*(B+10-A);<<< 0 เป็นคำตอบสุดท้าย
             65. คา 26 ในระบบฐานสิบ มีค่าเท่าใด ในระบบเลขฐานสอง<< 11100 คิดอยู่นานมาก<<แก้เป็น11010ตามคุณ หัวโบราณข้างล่างทำข้อนี้ผิดอ๊ายอาย ข้ออื่นผิดปล่อยมัน
             66. เงื่อนไขของคําสั่ง Do-While โปรแกรมจะทํางานใน Loop อย่างน้อยกี่ครั้ง << 1
             67. ผู้เรียนจะติดต่อผู้สอนในระบบ Virtual Classroom ได้โดยทางใดบ้าง<< virtual classroom ของคนถามคือเจ้าใหนเนี่ย emailน่าจะได้อื่นๆไปหาเอาเอง
             68. Virtual Classroom ใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร<<internet น่าจะใช่คำตอบในใจคนถาม
             69. “1 Sector” มีความจุข้อมูลเท่ากับกี่ไบต์<< sector ของอะไรไม่รู้จริงๆ
             70. Homepage คืออะไร << โอว ไม่เคยแปลมาก่อนจริงๆเรียกแต่ homepage
             71. จงบอกชื่อ Search Engine มา 3 เว็บไซต์<< แล้วแต่จะใส่
             72. Website คืออะไร << คือ site ที่มี web แหละตอบไปเลย
             73. โปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เรียกว่าอะไร << wap น่าจะถูก
             74. ข้อดีของ Flash Memory << ขนาดเล็ก กินไฟน้อย มั้งแล้วแต่จะคิด
             75. ระบบปฏิบัติการใดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานที่ใกล้เคียง PDA<< symbian แหงๆ
             76. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการแบ่งปันทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่มีจุดศูนย์กลาง คือระบบเครือข่ายแบบใด << ถามอะไรของมันตอบ "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการแบ่งปันทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่มีจุดศูนย์กลาง" ไปมันจะให้ถูกมั้ย
             77. กฎหมายไอทีฉบับแรกที่มีการบังคับใช้ คือกฎหมายใด <<เลิกทาส
             78. Streaming Media จะใช้ไฟล์ข้อมูลประเภทใด << งงคำถามมาก
             79. ประโยชน์ของอุปกรณ UPS<< สำรองไฟ
             80. หลักปฏิบัติในการตั้งรหัสผ่าน (Password) มีข้อความปฏิบัติอย่างไร<<ถามได้น่าต่อยมาก ตั้งซัก1000หลักจะได้ปลอดภัยเป็นตัวอักษรและตัวเลข
             81. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Palm << palm OS unix
             82. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Pocket PC<< windows mobile ทั้งหลาย
             83. การป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง PDA สามารถทําได้โดยวิธีใดบ้าง << ทางหน้าจอtouch screen ปุ่มกด
             84. อุปกรณ์ Input ที่เขียนผ่านทางจอภาพของ PDA ที่มีรูปร่างคล้ายปากกา เรียกว่าอะไร <<stylus
             85. Port แบบ USB มีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใด<< plug n play มั้ง ไม่เข้าใจคำถาม
             86. USB 2.0 มีอัตราส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด<<480Mb/s
             87. Port USB สามารถต่อพ่วงกันได้สูงสุดกี่ตัว<<256
             88. วิธีการเก็บภาพหน้าจอในขณะนั้น ทําอย่างไร<< shift+prtScrn
             89. ระบบปฏิบัติการ Windows มีฐานข้อมูลที่ใช้สําหรับเก็บค่า Configuration ทั้ง Software และHardware โดยจะเก็บไว้ที่ใด<< register
             90. การกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล เป็นจุดเด่นของการจัดการระบบไฟล์แบบใด<< เปิดตำราเอาละกัน จำไม่ได้จริงๆ

             ใครรู้ก็เพิ่มเติมแก้ใขได้นะครับ ว่างๆลองทบทวนดูก็สนุกดี
             Last edited by cdap; 24 Jun 2007, 22:41:11.

             Comment


             • #14
              เขียนมาอ่านยากไปหน่อย ขออภัยอีกรอบ

              Comment


              • #15
               แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป >> พยายามหาได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุดสิคับ แล้วถ้าไม่ได้ค่อยมาถาม หรือว่าต้องรอให้คนอื่นป้อนข้าวป้อนน้ำให้
               1. ขั้วต่อเมาส์ (ชนิดกลม) ใช้สัญลักษณ์สีใด >> เขียว
               2. จากรูป เป็นขั้วต่อแบบใด >> ขั้วโลก
               3. จากรูป เป็นสัญลักษณ์ของอะไร >> ไอนั้น
               4. “Pentium 4” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด >> Intel
               5. “Athlon XP” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด >> AMD
               6. AGP Slot เป็นช่องใส่อุปกรณ์ใด >> การ์ดจอ
               7. กลอง Digital มีซูม 2 แบบ คืออะไร >> Optical+Digital
               8. Wi-Fi ในอาคารต่างๆ ที่มีจุดให้บริการ เราเรียกจุดให้บริการนั้นว่าอะไร >> WiFi
               9. BlueTooth คิดค้นโดยบริษัทใด >> ericsson intel nokia ibm แล้วก็ค่อยมี microsoft 3com lucent_tech. mororola มาเข้าร่วม
               10. ระยะ***งระหว่าง Pixel เรียกว่าอะไร >> Dot Pitch
               11. โปรแกรมที่ใช้อ่านข้อความ แต่ไม่สามารถแก้ข้อความบนเว็บได้ คือโปรแกรมใด >> PDF RTF ฯลฯ
               12. ปุ่มใดบนคีย์บอร์ดที่ต้องการกดเพื่อ Help >> ปกติF1
               13. ไฟล์สกุล .txt เป็นไฟล์ข้อมูลประเภทใด >> text
               14. รูปนกเพนกวิน เป็นสัญลักษณ์ของระบบปฏิบัติการใด >> linux
               15. ข้อมูล 1 ไบต์ มีค่าเท่ากับกี่บิต >> 8บิต
               16. ระบบปฏิบัติการใดที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เอื้ออาทร (ติดตั้งฟรี)>> ลินุกซ์ กองเต็มห้องคอมเลย
               17. Windows XP เวอร์ชั่นล่าสุด >> XP SP2 ถามแปลกๆ
               18. ระบบภาพสี RGB ประกอบด้วยสีอะไรบ้าง >> Red Green Blue
               19. Firewall ทําหน้าที่ใดในระบบเครือข่าย >> เป็นด่านตรวจ
               20. รูปภาพที่นิยมแทรกในงานเอกสารจะเป็นรูปที่มีนามสกุล (File Format) อะไร >>jpg
               21. โปรแกรมใดในชุด MS Office ที่ใช้สําหรับจัดการฐานข้อมูล >> accress
               22. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมเรียกว่าอะไร >> bug
               23. BlueTooth เป็นการสื่อสารแบบใด >> ไร้สาย
               24. จุดบนจอภาพ LCD ที่เสีย เรียกว่าอะไร >> จุดเสีย
               25. เทคโนโลยีที่ทําให้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา คืออะไร >> GPRS EDGE
               26. คีย์ลัดที่ใช้ปิดหน้าต่างใน Windows ที่ต้องกดร่วมกับAlt คือปุ่มใด >> F4
               27. คําสั่ง Undo ทําหน้าที่อะไร >> ยกเลิกคำสั่งก่อนหน้า
               28. Combo Driver มีหน้าที่ทํางานอะไรได้บ้าง >> Combo Driver คืออะไร
               29. ตัวอักษร “F” จากปุ่ม F1-F12 มีความหมายว่าอย่างไร >> เกรดเอ๊ยฟังก์ชัน
               30. Firewire IEEE 1394 มีความเร็วในการส่งข้อมูลเท่าไร >> IEEE 1394a 400Mbps IEEE 1394b 800Mbps
               31. ไฟล์รูปภาพที่เก็บข้อมูลแบบ 8 บิต สามารถแสดงรายละเอียดได้กี่สี >> 2^8
               32. หน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลคอมพิวเตอร์ >> บิต
               33. Modem ส่งผ่านข้อมูลด้วยสื่อใด >> สายโทรศัพท์
               34. ระบบปฏิบัติการที่ใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อกับผู้ใช้เรียกว่าอะไร >> GUI
               35. System Analyst (SA) ทําหน้าที่อะไร >> แปลเอาดิ
               36. ปุ่ม Ctrl และ Esc เป็นการเรียก Function ใดในระบบปฏิบัติการ Windows >> ลองกดดูเอง
               37. หมายเลขประจําเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะไม่ซ้ำกันเรียกว่าอะไร >> Imei
               38. ADSL ส่งข้อมูลโดยใช้สื่อใด >> สายโทรศัพท์
               39. E-Mail ตามบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานในภาษาไทย เรียกว่าอะไร >> ไปเปิดเอง
               40. DNS ทําหน้าที่อะไรในระบบอินเทอร์เน็ต >> น่าจะอะไรสักอย่าง
               41. ยกตัวอย่างโปรแกรม Anti-Virus มา 3 ตัว >> a b c
               42. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่สามารถทํางานได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกัน เรียกว่าอะไร >> Multitread
               43. โปรแกรม Pladao Office ประกอบด้วยโปรแกรมย้อยใดบ้าง >>เหมือนโปรแกรมofficeทั่วๆไป
               44. Freeware คืออะไร >> โปรแกรมฟรี
               45. โปรแกรมแปลภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่อง เรียกว่าอะไร >> Compiler
               46. FAQs ที่อยูบนเว็บไซต์คืออะไร >> ถามตอบ
               47. ATX Form Factor เป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ >> เมนบอร์ด เคส
               48. โปรแกรม Winzip ทําหน้าที่อะไร >> บีบอัดและแตกไฟล์
               49. File System ของ Windows XP >> FAT FAT32 NTFS
               50. ข้อจํากัดของ IrDA คืออะไร >> สิ่งกีดขวาง
               51. G2C คือการให้บริการในรูปแบบใด >>ไม่รุ้
               52. การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่าอะไร >> e-learing
               53. มาตรฐานของ Wi-Fi Communication คือมาตรฐานใด >> a/b/g/n
               54. Wi-Fi เป็นการบริการเชื่อต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใด >> ไร้สาย
               55. Disk Defragmenter คืออะไร >> จัดเรียงข้อมูลในHDD
               56. Software ที่แจกให้ทดลองใช้งานเพื่อทดสอบ เรามักเรียก Software ประเภทนี้ว่าอะไร >> alpha Beta pre-release
               57. Paperless Meeting คืออะไร >> การไม่ใช้กระดาษ
               58. Software แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง >> OS ,Application
               59. Safe Mode ในระบบปฏิบัติการ Windows มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร >> เข้าไปจัดการแก้ไขเมื่อไม่สามารถเข้าแบบปกติได้
               60. การแบ่งพื้นที่ของ Hard Disk ออกเป็นหลายๆ ไดร์ฟ เพื่อจัดแบ่งพื้นที่ คือการทําอะไร >> แบ่งพาร์ติชัน
               61. การพัฒนาโปรแกรมแบบเปิดรหัสต้นแบบ เพื่อให้นักพัฒนาผู้อื่นสามารถนําไปพัฒนาต่อได้
               เป็นหลักการของ Software ประเภทใด >> open source
               62. โปรแกรมขนาดเล็ก ที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด หรือปรับปรุงการทํางานของ
               โปรแกรมหลักให้ดีขึ้น เรียกว่าอะไร >> debug
               63. TK Park คืออะไร อยู่ที่ไหน >> ไม่รู้อะอยู่บ้านนอก
               64. จงหาค่า A จาก Code ต่อไปนี้
               A := 10;
               B := 20;
               A := A+B;
               A: = A*(B+10-A); >> 0
               65. คา 26 ในระบบฐานสิบ มีค่าเท่าใด ในระบบเลขฐานสอง >> 00011010
               66. เงื่อนไขของคําสั่ง Do-While โปรแกรมจะทํางานใน Loop อย่างน้อยกี่ครั้ง >> 1
               67. ผู้เรียนจะติดต่อผู้สอนในระบบ Virtual Classroom ได้โดยทางใดบ้าง >>มันคือไรอะ
               68. Virtual Classroom ใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร >>มันคือไรอะ
               69. “1 Sector” มีความจุข้อมูลเท่ากับกี่ไบต์>> ไม่รู้
               70. Homepage คืออะไร>>โฮมเพจ
               71. จงบอกชื่อ Search Engine มา 3 เว็บไซต์ >> yahoo google live
               72. Website คืออะไร >> เวปไชต์
               73. โปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เรียกว่าอะไร >> ไม่รู้
               74. ข้อดีของ Flash Memory >> เร้ว
               75. ระบบปฏิบัติการใดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานที่ใกล้เคียง PDA >> Linux Windows Mobile
               76. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการแบ่งปันทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่มีจุดศูนย์กลาง คือระบบเครือข่ายแบบใด >> ,ไม่รู้
               77. กฎหมายไอทีฉบับแรกที่มีการบังคับใช้ คือกฎหมายใด >> ไม่รู้
               78. Streaming Media จะใช้ไฟล์ข้อมูลประเภทใด >>broadcast
               79. ประโยชน์ของอุปกรณ UPS >> ไม่มีประโยชน์
               80. หลักปฏิบัติในการตั้งรหัสผ่าน (Password) มีข้อความปฏิบัติอย่างไร >> อย่าให้คนอื่นรู้
               81. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Palm >> Palm
               82. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Pocket PC >> Windows mobile
               83. การป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง PDA สามารถทําได้โดยวิธีใดบ้าง >>จอสัมผัส คีย์บอร์ด
               84. อุปกรณ์ Input ที่เขียนผ่านทางจอภาพของ PDA ที่มีรูปร่างคล้ายปากกา เรียกว่าอะไร >> Stylusสะกดถูกป่าวหว่า
               85. Port แบบ USB มีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใด >> USB
               86. USB 2.0 มีอัตราส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด >> 480Mbps
               87. Port USB สามารถต่อพ่วงกันได้สูงสุดกี่ตัว >> ไม่รู้
               88. วิธีการเก็บภาพหน้าจอในขณะนั้น ทําอย่างไร >> กดprint screen
               89. ระบบปฏิบัติการ Windows มีฐานข้อมูลที่ใช้สําหรับเก็บค่า Configuration ทั้ง Software และHardware โดยจะเก็บไว้ที่ใด >> registies
               90. การกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล เป็นจุดเด่นของการจัดการระบบไฟล์แบบใด >> NTFS EXT

               Comment

               Working...
               X