2 รุ่น นี้ ประสิทธิภาพ ต่างกันมากไหมครับ score เท่าไหร่ได้อะครับ

256/GF-7900 GS XFX TV-Out./DVI/PCI-E DDR3 [71PUDE3] 3-Y 3,980

256/GF-8600 GT XFX TV-Out./DVI/PCI-E DDR3 [84JUDF3] 3-Y 4,320