ไปถามตามร้านอมรก็ไม่รับ ร้านทั่วไปก็กลัวซ่อมไม่ดี ในเชียงใหม่ มีร้านไหนท่านพอจะทราบไหมครับ