คนมีประวัติ

User ท่านใด ที่โดนร้องเรียน มีคดีความ มีใบแจ้งความ ใต้ชื่อ User จะเป็นสีแดง พร้อมชื่อกำกับ ไม่สามารถตั้งกระทู้ หรือตอบกระทู้ได้ แต่สามารถ PM มาแก้ต่างพร้อมแสดงหลักฐานได้


คนมีอดีต

User ท่านใด ที่มีผู้ร้องเรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่มีใบแจ้งความ หรือเคยโกง เอาเงินไปหมุน แต่โอนเงินคืนแล้ว ทำผิดกฏหรืออื่นๆ ใต้ชื่อ User จะเป็นสีส้ม พร้อมชื่อกำกับ สามารถตั้งกระทู้ ตอบกระทู้ได้ปกติ และถ้าไม่มีปัญหาอะไรอีก ภายใน 1 เดือน จะกลับสู่สถานะปกติ ท่านที่จะทำการซื้อขายด้วยควรพิจราณาเป็นพิเศษ


คนมีอนาคต

User ที่มีตัวหนังสือเป็นสีเขียว และมีสัญลักษณ์ ใต้ชื่อ หมายถึงได้มีการยืนยันตัวตนกับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการซื้อขายกับท่านเหล่านี้ด้วยความสบายใจ ไม่ต้องขอหลักฐานใดๆก่อนทำการซื้อขายด้วย


คนธรรมดา

สถานะเริ่มต้นของท่านสมาชิกทุกท่าน ก่อนการซื้อขายด้วย ควรพิจราณาจากประวัติการซื้อ-ขาย ปีที่สมัคร และสอบถามความน่าเชื่อถือจาก User ท่านอื่นๆ