ขออณุญาตแปะเป็นลิ้งshopeeนะครับ
ซื้อมายังไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากเปลี่ยนเคสก่อน

https://shopee.co.th/patronas/160720...66a6e4d22abbff

Line patronas