ขอประกาศให้สมาชิก Overclockzone ทุกท่านทราบนะครับ

เนื่องจากทางทีมงานได้มีการตั้งกฏให้สมาชิกสามารถขายสินค้าแบบพ่วงขายได้ (สินค้า 2 ชนิดในกระทู้เดียวกันและห้องเดียวกัน)
เพราะเห็นว่าเป็นการช่วยให้สมาชิกที่จะขายสินค้าที่ใช้งานร่วมกัน สามารถตั้งกระทู้เดียวและขายได้ทั้งคู่ในกระทู้เดียว
รวมถึงช่วยให้สมาชิกที่จะหาซื้อสินค้า ไม่ต้องไปไล่หาซื้ออุปกรณ์ที่เอามาใช้ร่วมกันอีก สามารถซื้อได้จากที่เดียวกัน กระทู้เดียวกันได้เลย
แต่ที่ผ่านมา มีสมาชิกหลายๆท่านยังคงโพสผิดกฏอยู่เสมอ เช่น.....
1.ตั้งขายสินค้าเกิน 2 ชนิดในกระทู้เดียวกัน
2.ตั้งขายสินค้าไปที่ห้องอื่นด้วย (ขาย CPU+M/B ก็ไปตั้งกระทู้เหมือนกันทั้งห้อง CPU และ M/B ซึ่งผิดกฏ)
3.ตั้งว่าขายพ่วง แต่สุดท้ายก็แยกขาย และเมื่อขายสินค้าที่ตรงห้องได้ แต่ก็ยังมีสินค้าพ่วงอยู่ในห้องที่ผิดหมวดหมู่
4.อื่นๆ อีกมากมาย


ซึ่งจากเหตุผลต่างๆที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้ทีมงาน Overclockzone เห็นชอบร่วมกันว่า

ห้ามสมาชิกตั้งขายสินค้าแบบพ่วงขายทุกห้อง ทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป

ส่วนสมาชิกที่ยังมีกระทู้ขายพ่วงอยู่ หากถึงวันที่กำหนด ทาง Mod จะทำการลบกระทู้ที่ขายพ่วงทิ้งทั้งหมด

ทางทีมงาน Overclockzone ต้องขออภัยท่านสมาชิกทุกท่านมา ณ ที่นี้
เนื่องจากมีการตั้งกระทู้ผิดกฏทุกวัน วันละหลายกระทู้ จึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกฏการตั้งกระทู้ใหม่
เพื่อเป็นการจัดระเบียบและควบคุมความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต