Announcement

Collapse

แจ้งเตือนจาก สำนักงานกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เรียน สมาชิกทุกท่านทราบ

ทางเวบ overclockzone.com ได้รับการแจ้งเตือนจาก สำนักงานกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ว่าในขณะนี้ มีผู้ที่ไม่หวังดีได้ทำการโจมตี เวบไซต์ หลายเวบ เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน ให้เปลี่ยน password ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์
หรือ password ที่ใช้ในการ Login ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่ไม่หวังดี นำข้อมูลเราไปใช้ได้
See more
See less

(จบแล้ว)ลงทะเบียน Verify Member จันทบุรี-ระยอง-พัทยา-บางแสน 16-18 มิถุนายน 2562

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • shinsaga
    replied
    ชาวชลบุรีมาลงทะเบียนได้แล้วนะครับ เซนทรัลชลชั้นg ครับ

    Leave a comment:


  • cheatm3512
    replied

    Leave a comment:


  • chah
    replied

    Leave a comment:


  • seklosoja
    replied
    ลงทะเบียนแล้วครับ

    Leave a comment:


  • SanKFCBB
    replied

    Leave a comment:


  • .fly
    replied

    Leave a comment:


  • (จบแล้ว)ลงทะเบียน Verify Member จันทบุรี-ระยอง-พัทยา-บางแสน 16-18 มิถุนายน 2562

    กำหนดการเปิดรับลงทะเบียน Verify Member ในเดือนมิถุนายน

    วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 จังหวัดจันทบุรี เวลา 11.00-13.00 น. สถานที่ Big C จันทบุรี บริเวณ Food Cort พร้อมลงทะเบียนแล้วนะครับ
    วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 จังหวัดระยอง เวลา 18.00-20.00 น. สตาร์ไอที ระยอง บริเวณ Food Cort หน้า Mr.DIY พร้อมลงทะเบียนแล้วนะครับ
    วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 พัทยา เวลา 18.00-20.00 น. ฮาเบอร์มอล์พัทยา บริเวณ Food Port ชั้น 5 พร้อมลงทะเบียนแล้วนะครับ
    วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 จังหวัดชลบุรี เวลา 18.00-20.00 น. สถานที่ เซนทรัลชลบุรี บริเวณ Food Cort ชั้น G(ใต้ดิน) พร้อมลงทะเบียนแล้วนะครับ    *เวลาและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

    **ท่านที่ติดงานมาไม่ทัน สามารถโทรบอกได้ในวันนัดหมายคับ รอได้คับ**

    ท่านสมาชิกที่สะดวกตามวันเวลาที่ประกาศ รบกวนโอนเงินค่าทำบัตรสมาชิกจำนวน 200 บาท ปิดรับโอนเงินวันที่ 14 มิถุนายน 2562

    และสามารถรับบัตรสมาชิกได้ทันทีในวันที่ลงทะเบียนคับ

    ส่วนท่านที่ไม่สะดวกโอน สามารถมาชำระได้ในวันที่ลงทะเบียน แต่รบกวน +ค่าส่งบัตรสมาชิก 40 บาท

    และจะเริ่มส่งบัตรหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2562


    โดยสามารถขอเบอร์บัญชีผ่านทาง PM หรือ ทาง Line ID : verifymember โอนเสร็จแจ้ง USER ที่ต้องการลงทะเบียน เพื่อจัดทำบัตรสมาชิกล่วงหน้าคับ

    เอกสารที่ใช้ในการสมัคร Verify Member
    1.ทะเบียนบ้านตัวจริง(ถ้าไม่มี สามารถไปคัดสำเนาได้ที่อำเภอที่ท่านอยู่อาศัยคับ)
    2.บัตรประชาชน บัตรจริง
    3.สมุดบัญชี เล่มจริง
    4.เอกสารยินยอม >>Download<< ** ถ้าโหลดไม่ได้ สามารถขอเอกสารผ่านทาง Line : verifymember **
    5.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชี อย่างละชุด


    ตัวอย่างเอกสารที่ต้องเตรียมมา


    ***ไม่มีทะเบียนบ้านตัวจริง สามารถไปคัดสำเนาได้ที่อำเภอคับ มีเวลาเตรียม 1 เดือนคับ เอกสารไม่ครบผมลงทะเบียนให้ไม่ได้นะคับ***

    ตัวอย่างเอกสารที่ต้องเตรียมมาในกรณีที่ไม่มีทะเบียนบ้านตัวจริง


    ตัวอย่างบัตรสมาชิก วางคู่สินค้า เพื่อนการค้าขายที่ปลอดภัย


    Verify Member คืออะไร >> Click <<

    กรุณาอ่านให้ละเอียดก่อนที่จะสอบถามอะไร เพราะรายละเอียดที่แจ้งนั้น ครบทุกอย่างแล้ว


    รายชื่อ ท่านที่โอนเงินมาแล้ว

    1.weradd -จันทบุรี
    2.namsakul -ชลบุรี
    3.GoGoGam -ระยอง
    4.M_____M -ชลบุรี
    5.ViDViL -ชลบุรี
    6.doodee -พัทยา
    7.JeabZaa -พัทยา
    8.TOT3G -พัทยา
    9.JuJuJuJu -ระยอง
    10.KaMart -ชลบุรี
    11.megake -จันทบุรี
    12.cheatm3512 -พัทยา
    13.kithikun -ระยอง
    14.bignakub -จันทบุรี
    15.Muztards -ชลบุรี
    16.peaceduti -ชลบุรี
    17.bookzadx -ระยอง
    18.paepires -ชลบุรี
    19.niponcomer -ระยอง
    20.seklosoja -ระยอง
    21.SanKFCBB -ระยอง
    22.ryma -ระยอง
    23.shinsaga -ชลบุรี
    24.TOMPARADOX -จันทบุรี
    25.ten_zero -จันทบุรี
    26.2time -ชลบุรี
    27.samkatao -ชลบุรี
    28.chah -พัทยา
    29.Chaowchai -จันทบุรี
    30.naytungza -ระยอง
    31.c.suksusin -ระยอง
    32.best_gbd -ระยอง
    33.jomyuthack -ชลบุรี
    Last edited by OCZ; 19 Jun 2019, 13:28:15.
Working...
X