1.กด Ctrl+alt+Del
2.เพื่อเข้า Task manager
3.จะปรากฏหน้าต่าง Window Task Manager
3.1 ไปที่เมนู File
3.2 เลือก New Task(Run)
4. จะปรากฏหน้าต่าง Create New Task
4.1 ที่ช่อง Open พิมพ์คำว่า explorer.exe
5. กดปุ่ม OK
6. จะเห็นได้ว่าหน้าจอกลับมาใช้งานได้ตามปกติ