ขาย ซาก Notebook ครึ่งล่าง Compaq 510 , Adepter 18.5 3.5A - - ("v")

Printable View