จอสีซีดไปครึ่งจอครับ? แบบนี้เป็นที่อะไรหรือครับ?

Printable View