เซ็ตแชร์wireless มาให้โนตบุค ตอนแรกก็ใข้ไดปกติ แต่พอรีสตาร์ตโนตบุค มันกลับใช้ไม่ไดอีก
เป็นเพราะอะไรครับ มันต้องเซตให่ม่อีกทีถังใช้ได้อะครับ