คือผมผึงซื้อมาเล่นอะครับหน้าเล่นดีแต่เล่นยากมากอะครับเล่นไงช่วยบอกกันที่นะครับ