เฉพาะ vista ครับ
http://support.acer-euro.com/drivers...k/as_4920.html

Vista 32 + Vista 64 + WinXP ครับ
http://www.acer.com.cn/driver/check_...:smellie_evil: