อยากทราบว่า

โปรแกรม .Netframework กับ Visual C++ ทำหน้าที่อะไรครับ มีส่วนทำให้เครื่องเสถียรหรือเปล่า

แล้วจำเป็นต้องอัพเดตให้ล่าสุดมั้ยครับ