อยากถามว่าชุดนี้ทั้งชุดน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ (มือสอง)

Linksys Network.
(1) BEFCMU10 Ver.3 Cable Modem.
(1) WRT54G Wi-Fi Router.
(1) WUSB54G USB Adapter.
(2) WMP54G PCI Adapters