คือผมลง windows 7 แล้วมันต่อเน็ตจากเร้าเตอร์ลำบากคับ
ช่วยแนะนำที