PROVISION LT2219 แค่เสียบปลั๊ก พังครับ มันจะมีบอร์ดสองส่วน บอร์ดที่ไหม้มันเป็นบอร์ดเล็กๆ แยกมาจากพอร์ตต่อต่างๆ เดาว่าเป็นพอร์ตจ่ายไฟ ที่มันไหม๊ เคยเสียทีนึง แต่ไม่ขนาดควันพุ่ง แค่มีกลิ่นไหม๊ๆ เขาก็บอกว่าเสียที่ ตัวแปลงไฟ น่าจะอาการเดียวกัน ตอนนี้หมดประกันไม่ทราบว่า พอจะทราบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเท่าไรครับ >< ส่วนอื่นมช้งานได้หมดเลยครับ