อยากรู้ว่าร้านไหนในพันธ์ทิพย์ประตูน้ำหรือพันธ์ทิพย์บางกะปิขายมั้งคะ
Lapazz H850 ตัวนี้อ่าคะ