หาวิธีสลับไม่เจอเลยครับ

ใครพอจะทำเป็นช่วยบอกหน่อย

ใน bios ก็ไม่มีกราฟฟิคโหมด ให้เปลี่ยนเลยครับ

ช่วยหน่อย