คือติดตั้งแล้วถึง 99% ก็จะหยุดแจ้งว่าเกิด ERROR CODE
10201:80070057 เนี่ยครับใครเป็นบ้าง
เสป็คเครื่องก็ PD805 RAM2G VGA X1550
แผ่นไม่น่ามีปัญหา เพราะโหลดบิทมา 2 รอบแล้วคนละตัวกัน
ก็ยังติดที่อาการเดียวกัน