Warnind:immediately back-up your data and replace your hard disk drive a failure may be imiminent คือมันขึ้นหลังจากฟอแมตและลงวินโด้เสร็จจากขั้นตอนแรกนะครับ กำลังจะรันเพื่อ ลงต่อในขั้นต่อไป แต่มันมาค้างตรงนี้อ่าครับไปไหนไม่ได้เลย รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ . .