คือผมพึ่งไปถอยมาเคยอ่านบทความวิธีดูแลรักษาแบตเตอรี่โนตบุคให้ใช้ได้ยาวนานที่สุด ที่เคยอ่านเค้าบอกว่าวิทีกะตุ้นแบต เอ่ทำไงนะคัยพอรู้มั่งคับ ให้ใช้ได้นานๆ ใช่ซื้อมาใช้ครั้งแรกให้แบตหมด0%แล้วาชาร์จแบตหรือพอสันยานเตือนแบตเหลือ30%ค่อยชารจจนเต็มทำไปสัก3-4รอบ เอ่แบบไหนหว่าลืมๆ คัยพอรู้วิทีรักษาแบตบอกผมทีนะคับ ขอบคุงมากๆ