คือ ตัวรับมันรับสัญญาณได้ เชื่อมต่อได้ แต่มันไม่ขึ้นรายชื่อ network ในช่องอ่ะครับ รีเฟรชเท่าไหร่ก็ไม่-ขึ้น ดูในภาพเลยครับ