ผมลง DLC Jimmy Vendetta กับแคร๊กใหม่ที

เซฟหายไปเลยครับ เล่นจบแล้วเซฟนั้น ถ้าไม่มี 100 เปอเซ็นต์ก็เอาแบบ เคลียทุก Mission ก็ได้ครับ

อยู่ใน

Window 7 C:\Users\"your_user"\AppData\Local\2K Games\Mafia II

Window XP C:\Documents and Settings\USER_NAME\Local Settings\Application Data\2K Games