ช่วยทีคับ ต่อโน๊ตบุ๊คเข้าlcdแล้วถาพมันเลื่อไม่เท่ากัน
พอดีว่าไปต่อ โน๊คบุ๊คเข้าlcd 22'' ภาพในจอขาวต่อเลื่อนเม้ายังเห็นในจอlcdคับ ลากมาทางขวาก็เห็น

แต่มันเห็นเดสทอป อยากรู็้ว่ามีปัญหาอะไรคับ ช่วยทีคับ