พอดีอยากจะเสียบกาดจอสลอตรอง ไม่ทราบว่าจะปรับมันได้ไหม เพราะสลอตหลักพัง