ตัดสินใจแล้วว่าจะเอา E2140 อยากถามว่า บอร์ดที่ออนบอร์ดหมดทุกอย่างอันไหนเวิร์ค ๆ มั้งครับ ไม่เน้นยี่ห้อครับ Asrock Asus Gigabyte ได้หมดครับ ขอมีพอร์ต SATA ซัก 4 อันนะครับ ต่อ Hdd. 3 ลูกกะ DVD-RW 1 ตัวครับ ยูเอสบีซักหน้าหลังรวมกันซักแปดพอร์ตนะครับหรือใกล้เคียงก้อแจ้งมาได้ครับ