ลบกวนชวยตีราคา Galaxy gts250 1gm ประกันเหลือ2ปีคับ
จะขายพร้อมซิง ZALMAN VF 2000 LED ลองช่วยตังราคาหน่อย
ไม่อยากประมูณคับ