ขอ Auto Command Format HDD หน่อยครับ เวลาจะ Format HDD ผมทำใน Dos
ไม่เป็นครับ ขอด้วยนะครับ