แต่ก่อนใช้ Xp ไม่มีปัญหาไรอะครับ แต่พอใมาลง Win7 64 bit แล้ว ตรอง front panel เสียบหูฟังแล้วเสียงไม่ออกครับ ไม่ทราบว่าพอมีวิธีแก้ไหมครับ