คือ สืบเนืองมาจากหลาย ๆ กระทู้ในห้อง note book และมีการแนะทำให้ทำทำแผ่น Recovery เอาไว้ก่อน แต่ปัญหาคือทำไม่เป็น และไม่เคยทำด้วยคับ รลกวนผู้รู้ที่มีเวลาว่างอยู่ลงวิธีการทำหน่อยคับ (แบบละเอียดหน่อยคับ ไม่รู้จริง ๆ) ขอบคุณมากคับ