คือว่าตอนแรกผมลง win7 ไป ครับ
หลังจากนั้น ผมลง ubuntu ซึ่งผมไปแบ่งพื้นที่จาก ไดร์E: เพื่อจะลง ubuntu

มีวิธีที่จะลบยังไง บ้างครับ พอดี - - อยากจะลบเต็มทีละ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ