เทียบแบบว่า CPU รุ่นนี้ๆๆกับอีกรุ่น ว่าใครแรงที่1แล้วก็2 3 4.. ลงมา
กับการ์ดจอหน่อยครับ จะเอามาเทียบ ขอบคุณครับ