เคยเสียบไปแล้ว เมื่อวาน วันนี้มใส่ ดันขึ้นงี้ แก้ยังไงดี