คือ มีเครื่องนิงมันไม่ได้ไช้คับ อยากเอามาเพิ่ม
เวลาเอามาไส่เพิ่มกับเครื่องของเรา ต้องทำไงมั่งคับ