คุณสมบัติของ ซิพ ตัวไหม่ GF100-104 มันทำไรได้(ใช้งานจริง)

เคยแต่อ่านตามบทความ แต่ไม่เคยเห็นการใช้งานจริง

ใครที่ใช้และเห็นความแตกต่าง อธิบาย คุณสมบัติ นี้ทีครับ